Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Tutkimukset ja julkaisut 8.11.2016

Energiamarkkinaskenaariot vuosille 2020-2050

Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ollaan päivittämässä vuoden 2016 loppuun mennessä. Strategia linjaa kokonaisvaltaisesti politiikkatoimia, joilla saavutetaan kansallisesti sekä EU -tasolla Suomelle asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita ennen vuotta 2030. Koska energiaan liittyvät investoinnit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia, nyt päätettävillä politiikkatoimilla on vaikutusta vielä vuoden 2030 jälkeenkin. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen […]

Lue artikkeli

Tutkimukset ja julkaisut 7.3.2016

Pro gradu: Miten tuulivoimaloiden rakentaminen vaikuttaa paikallisten tuulivoima-asenteisiin? – Esimerkkinä Luhangan Latamäki

Jyväskylän yliopistoon tehdyssä pro gradu -tutkielmassa (2016) tutkittiin Luhangan kunnan asukkaiden suhtautumista tuulivoimaan ennen tuulivoimapuiston rakentamista ja voimaloiden käyttöönoton jälkeen. Vaikka luhankalaiset suhtautuivat lähtökohtaisesti positiivisesti tuulivoiman rakentamiseen Latamäen alueelle, muutti kuntaan rakennettu tuulivoimahanke mielipiteitä vielä positiivisempaan suuntaan. Etenkin suhtautumisessa tuulivoiman luontovaikutuksiin näkyi selkeä muutos – myönteisesti luontovaikutuksiin suhtautuvien prosenttiosuus kasvoi 26 prosentilla tuulivoima-alueen rakentamisen jälkeen.

Lue artikkeli