Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen julkaisemassa Tuulivoimarakentaminen tienpitäjän näkökulmasta -selvityksessä käydään läpi tuulivoimahankkeen rakentamisesta aiheutuvia kuljetuksia, kuljetuksista aiheutuvia maantieverkon toimenpidetarpeita sekä toimenpiteiden toteuttamiseen vaadittavia lupia ja sopimuksia.

Lue selvitys