Komission tuulivoimasuunnitelma tehostaa teollisuuden kilpailukykyä ja Euroopan energiaturvallisuutta

Euroopan komissio julkaisi eilen ensimmäisen pelkästään tuulivoimaan keskittyvän toimintasuunnitelmansa (European Wind Power Action Plan), jonka tarkoituksena on välittömästi alkaa tukea Euroopan tuulivoimateollisuuden toimintaedellytyksiä. Suunnitelmassa esitetään 15 toimenpidettä, jotka voidaan toteuttaa nopeasti Euroopan tuulivoimateollisuuden vahvistamiseksi. Päätavoitteina on turvata eurooppalaisen tuulivoimateollisuuden kyky vastata kasvavaan voimaloiden kysyntään ja tehostaa Euroopan energiaturvallisuutta.

Tuulivoima on kasvanut Euroopassa merkittäväksi energiamuodoksi, jolla katettiin vuonna 2022 jo 17 prosenttia EU:n sähköntarpeesta. Euroopan energiastrategia linjaa, että vuoteen 2030 mennessä tuulivoimatuotannon tulee kasvaa nykyisestä 205 gigawatista 420 gigawattiin. Tämän saavuttamiseksi Euroopan on vahvistettava ja laajennettava tuulivoimateollisuuden toimitusketjua, jolla on ollut viime vuosina haasteita selvitä muun muassa nousseista korko- ja materiaalikustannuksista. Tuulivoimavalmistajien ja alihankkijoiden on lisättävä tuotantoaan ja rakennettava uusia tehtaita, mutta ne tarvitsevat siihen taloudellista ja poliittista tukea. Komission toimintasuunnitelma vastaa tähän tarpeeseen.

Komission julkaisema toimintasuunnitelma ei sisällä sitovaa lainsäädäntöä mutta siinä esitetään välittömiä toimia, jotka komission, EU-maiden ja toimialan on toteutettava yhdessä. Yksittäisen jäsenvaltion näkökulmasta tärkeimpiä toimintasuunnitelman päämääriä on turvata jatkossakin Euroopassa valmistetun ja eurooppalaisiin olosuhteisiin suunniteltujen tuulivoimaloiden kustannustehokas valmistus sekä alueellinen energiaturvallisuus.

”On erittäin hienoa, että komissio tukee eurooppalaista tuulivoimarakentamista ja -teollisuutta toimintasuunnitelmalla, joka tarttuu toimeen heti. Tärkeimpiä suunnitelman kohtia Suomen näkökulmasta ovat hankkeiden ja teollisuuden rahoitusmahdollisuuksien parantaminen ja se, että nyt julkaistusta paketista seuraavat ennakkovaatimukset tuulivoimarakentamiselle tulevat takaamaan laadukkaan ja tietoturvallisen tuulivoimarakentamisen jatkossakin. Esimerkiksi tuotantotietojen säilyminen Euroopassa on tämänhetkisessä tilanteessa tietoturvasyistä tärkeää”, summaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Lue Euroopan komission tiedote

Lue Wind Europen tiedote