Suomen kaksinkertaistuva sähköntarve on katettavissa tuulivoimalla

Tuoreen hanketilaston mukaan Suomen tuulivoiman kasvu on vahvalla pohjalla: maalle ja merelle on suunnitteilla jälleen ennätysmäärä, lähes 135 gigawattia (GW), uutta tuulivoimakapasiteettia. Käytännössä laaja tuulivoimahankeportfolio tarkoittaa, että vaikka yhteiskunnan sähköistyminen ja uudet teollisuuden investoinnit tuplaisivat maamme sähköntarpeen, nyt suunnitteilla olevalla tuulivoimakapasiteetilla pystytään vastaamaan tarpeeseen nopeasti ja kustannustehokkaasti. Hankkeita suunnitellaan sisämaassa yhä laajemmalle alueelle, mikä kasvattaa Suomen energiaturvallisuutta ja jakaa investointien tuomaa hyvinvointia tasaisemmin.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) hanketilaston mukaan Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla hieman enemmän maa- kuin merituulivoimaa, vaikka merituulivoimahankkeiden määrä kasvaa nyt selvästi maatuulivoimahankkeita nopeammin. Maalle on suunnitteilla 68,8 GW ja merelle 66 GW uutta tuulivoimaa. Luvuissa on mukana hankkeet esisuunnitelmista rakentamisvaiheeseen.

Suunnittelun aikana selvitetään huolellisesti, sopiiko tuulivoima kyseiselle alueelle. Kaikki suunnitellut hankkeet eivät tule toteutumaan. Valmiiksi kaavoitettujen ja luvitettujen sekä jo rakenteilla olevien maa- ja merituulivoimahankkeiden määrä on kuitenkin merkittävä, yli 11 GW. Ainakin tämä hankemassa tulee suurella todennäköisyydellä valmistumaan tämän vuosikymmenen aikana, jolloin se kasvattaa Suomen sähköntuotantoa noin 40 prosentilla.

”Tuulivoiman yksi selkeistä eduista on nopea rakentamisvaihe. Luvitettu hanke saadaan sähköntuotantoon erittäin nopeasti 2 – 3 vuoden sisällä. Jos Suomi ja uusi teollisuus haluavat puhdasta sähköä edullisesti ja nopeasti, on tuulivoima tällä hetkellä voittava ratkaisu, kiitos maamme merkittävän tuulivoimahankeportfolion”, toteaa STY:n toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Alueellisesti tasainen tuulivoimatuotanto on koko Suomen etu

Eniten tuulivoimaa on suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaan (128 hanketta) ja Pohjanmaan (44 hanketta) maakuntiin mutta viiden suurimman maakunnan joukkoon mahtuu nyt myös Keski-Suomen maakunta (29 hanketta). Alueellisesti nykyistä tasaisempi tuulivoimahankkeiden sijoittuminen Suomeen on tärkeää eri alueiden elinvoimaisuuden, mutta myös koko maan energiaturvallisuuden näkökulmasta.

”Tuulivoiman selkeitä alueellisia hyötyjä ovat kasvavat kiinteistövero- ja vuokratulot sekä työpaikat, jotka vahvistavat paikallista elinvoimaa. Tällä hetkellä tuulivoimarakentaminen on edelleen vahvasti Pohjanmaan maakuntiin keskittynyttä, ja koko Suomen hyötymisen näkökulmasta tuulivoimarakentaminen pitäisi mahdollistaa laajemmin eri puolilla maata, erityisesti Itä-Suomessa. Se lisäisi sähköjärjestelmämme vakautta ja energiaturvallisuutta, tasaisi sähkön hinnan heilahteluita, sekä takaisi puhtaan sähköntuotannon sitä tarvitseville teollisille hankkeille”, Mikkonen korostaa.

Lataa hanketilasto 1/2024

Lataa graafi suunnitelluista voimaloista maakunnittain