Wind Finland -seminaarissa keskustellaan tuulivoiman tulevaisuudesta ja Suomen energiaomavaraisuuden turvaamisesta

Suomen Tuulivoimayhdistys ry järjestää Suomen suurimman tuulivoima-alan seminaarin Pikku-Finlandiassa Helsingissä 11.10.2022. Kansainväliseen seminaariin kokoontuu yli 400 asiantuntijaa 12:sta eri maasta keskustelemaan tuulivoiman läpimurrosta energiamarkkinoilla.

”Suomessa on valtavasti tuulivoimapotentiaalia, ja jotta voimme vastata puhtaan sähkön kysyntään, on vielä ratkottavana haasteita, kuten tuulivoiman tasaisemmin sijoittuvan rakentamisen esteitä. Tällä hetkellä tuulivoiman kapasiteetista 40 prosenttia on Pohjois-Pohjanmaalla ja kantaverkko alueella on paikoin täynnä”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Yleisesti tuulivoiman luvitus sujuu hyvin, mutta seuraavalle eduskunnalle riittää myös tekemistä prosessin sujuvoittamiseksi. ”Tuulivoiman luvituksen ja rakentamisen osalta on tarjolla ratkaistavaksi suuri ja vaikea haaste aluevalvonnan ja tuulivoiman yhteensovittamisen osalta, mutta myös iso joukko melko pieniä ja helposti kohennettavia asioita, jotka kuitenkin ovat vaikutuksiltaan merkittäviä. Olennaista on, että uudistukset ovat maltillisia ja harkittuja – äkkinäisiä suuret muutokset ovat tarpeettomia ja vaarallisia tilanteessa, jossa luvitus jo isossa kuvassa toimii hyvin. Tuulivoima on jo nyt erittäin kattavasti säädeltyä”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie sanoo.

”Alalla haluamme puhaltaa ”yhteen roottoriin” ja ratkoa tuulivoiman kasvun haasteita kestävällä tavalla. Siitä kertoo myös Wind Finland -seminaarimme suosio. Jälleen kerran tapahtuma on loppuunmyyty ja vuosittain olemme joutuneet etsimään isompia tiloja seminaarin järjestämiseksi”, Paalatie toteaa positiivisestakin haasteesta.

Wind Finland -seminaarissa pohditaan mm. tuulivoiman varastointia vetyteknologian edistämisellä, uusiutuvan energian kyberturvallisuuden hallintaa sekä geopoliittisia kysymyksiä, kuten eri materiaalien riittävyyttä puhtaan energian tuotantoon sekä Kiinan ja Venäjän roolia energiakentässä.
Puhujina ja paneelikeskustelijoina ovat mukana mm. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen, Aalto Yliopiston Patrik Granvik, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Veli-Pekka Tynkkynen, Centre for Research on Energy and Clean Air’n (CREA) Lauri Myllyvirta ja Bertel O. Steen Power Solutions’n Jussi Mäkinen.