Vireillä oleva merituulivoima tuo Suomeen miljardien verohyödyt ja tuhansia työpaikkoja

Tuoreen selvityksen mukaan suomalainen nyt suunnitteilla oleva merituulivoimakapasiteetti voi tuoda Suomelle arviolta 3,2 miljardin verohyödyt ja työllistää suomalaisia 148 000 henkilötyövuoden edestä. Merituulivoiman täyden hyötypotentiaalin saavuttaminen edellyttää hankkeiden kotimaisuusasteen kasvattamista. Tämä on mahdollista, jos Suomi tekee kunnianhimoista energiapolitiikkaa ja siten mahdollistaa toimivien ja kotimaisten alihankintaketjujen syntymisen Suomeen.

Kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiö Gaia Consulting Oy selvitti suomalaisen merituulivoiman aluetalousvaikutuksia Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) toimeksiannosta. Tällä hetkellä Suomessa on vireillä merituulivoimaa reilu 33 gigawatin (GW) edestä. Kehitteillä olevien hankkeiden on arvioitu toteutuvan vuoteen 2045 mennessä. Jos määrästä valmistuu 75 prosenttia, ovat kiinteistö- ja yhteisöveroista sekä ansiotyön verotuksesta kertyvät verohyödyt Suomelle arviolta 3,8 miljardia euroa. Määrän valmistuminen tarkoittaisi myös 148 000 henkilötyövuoden edestä töitä Suomeen.

”STY:n näkemyksen mukaan Suomessa tulee olemaan 25 GW merituulivoimaa vuonna 2040. Tämä tarkoittaa 100 terawattitunnin tuotantoa. Gaian selvityksen eri skenaarioista 75 prosentin osuus toteutuneista nykyisistä hankkeista vastaa tätä meidän käsitystämme vuonna 2040 Suomessa olevasta merituulivoimakapasiteetista”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Merituulivoiman hyötypotentiaali voi olla myös vielä suurempi. Jos hankkeista toteutuu parhaimman skenaarion mukaisesti 90 prosenttia, tarkoittaisi se jopa 4,5 miljardin verotuloja ja 224 000 henkilötyövuoden verran työtä suomalaisille.

”Merituulivoimahankkeiden kotimaahan kohdistuviin työllisyys- ja verovaikutuksiin vaikuttavat hankkeiden määrä sekä kotimaisuusaste. Täyden potentiaalin saavuttaminen edellyttää hankkeiden kotimaisuusasteen kasvattamista, mikä taas vaatii panostuksia merituulivoiman arvoketjuihin”, summaa Gaian konsultti Ville Kirjonen.

Merituulivoiman kasvu vaatii poliittisen tuen

”Itämeren merituulivoiman rakentaminen on nyt käynnistymässä ja selvityksen tulokset osoittavat selkeästi, että suomalaisen merituulivoiman potentiaali voi olla valtava, jos nyt teemme kunnianhimosta energiapolitikkaa. Itämeren alueen kaikki valtiot suunnittelevat parhaillaan merituulivoimaa. Kunnianhimoisella teollisuuspolitiikalla Suomeen voidaan saada merituulivoimalle alihankintaketjut, joiden kautta voidaan viedä osaamista ja komponentteja myös muihin Itämeren alueen maihin”, Mikkonen toteaa ja lisää: ”Esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisellä merialueella sijaitseva ruotsalainen hanke tulee käyttämään sitä satamaa, jossa on parhaat palvelut. Se satama voi hyvin olla Suomessa, kunhan suomalaisten hankkeiden kanssa päästään liikkeelle nyt vauhdilla.”

Lataa selvitys

Lisätiedot

Ville Kirjonen, Gaia Consulting, 0400 442109, ville.kirjonen@gaia.fi

Tuukka Rautiainen, Gaia Consulting, 050 529 4184, tuukka.rautiainen@gaia.fi

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry, 040 771 6114, anni.mikkonen@tuulivoimayhdistys.fi