Tuulivoimasta kasvaa Suomen suurin sähköntuotantomuoto 2027 mennessä – Wind Finland täytti salin kaapelitehtaalla

Suomen tuulivoima-alan suurin tapahtuma Wind Finland on jälleen loppuunmyyty ja kokoaa tänään kaapelitehtaalle yli 700 tuulivoima-alan edustajaa. Tuulivoima-alan kehitys on ollut ratkaisevassa roolissa suomalaisen sähköntuotantokapasiteetin nopeaan kasvuun sekä edullisen sähkön saatavuuteen, etenkin haastavana energiapulan aikana. Tuulivoimalla on mahdollista tuottaa yli puolet Suomen vuosittaisesta sähköntuotannosta vuoteen 2030 mennessä – samalla tuulivoima on avain uuden energiajärjestelmän ja investointien syntymiselle Suomeen.

Suomalaisen tuulivoiman kasvu on ollut viime vuodet merkittävää ja tämä näkyy myös alan ykköstapahtuman suosiossa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) järjestämä kansainvälinen Wind Finland -seminaari kokoaa tänään saman katon alle ennätykselliset yli 700 osallistujaa yli 250 yrityksestä ja 12 maasta. Suomen tuulivoima-ala siis kiinnostaa, vaikka ilmassa on myös epävarmuutta.

Valtavan potentiaalin valjastaminen vaatii selkeitä näkymiä

Syyskuun lopussa Suomessa oli 1508 voimalaa, joiden teho on yhteensä 6 351 megawattia (MW), ja loppuvuoden aikana odotetaan vielä valmistuvaksi 151 tuulivoimalaa (943 MW). Viime vuonna tuulivoimalla katettiin 14 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Nyt tiedossa olevien investointipäätösten perusteella vuonna 2026 tuulivoimalla tullaan kattamaan kolmannes, ja arvioiden mukaan vuoteen 2030 mennessä jopa yli puolet Suomen sähköntuotannosta. Tämä vaatii kuitenkin, että tuulivoima-alan investointinäkymät säilyvät hyvinä.

STY:n toimitusjohtaja Anni Mikkosen mukaan suunnitteilla olevan tuulivoiman valtava määrä kertoo vahvasta kiinnostuksesta suomalaista tuulivoimaa kohtaan.

”Vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden määrä kasvoi peräti 38 000 megawattia. Merituulituulivoimahankkeiden kapasiteetti kasvoi 75 prosenttia ja maatuulivoimahankkeiden 25 prosenttia. Tuulivoimalla on siis kaikki edellytykset toimia Suomen uuden energiajärjestelmän mahdollistajana, jos toimintaympäristö säilytetään hyvänä. Nyt varjon alan ylle heittävät muun muassa nousseet korko- ja rakentamiskustannukset, mitkä näkyvät kaikessa rakentamisessa tällä hetkellä. Alalla kuitenkin odotetaan uusia investointipäätöksiä, vaikka tahti onkin hieman hidastunut vilkkaimmista vuosista”.

Investointipäätökset tehdään tällä hallituskaudella

Suuri osa sähköntuotannon kasvuun tarvittavista, ja myös muista uuden energiajärjestelmän synnylle tärkeistä investointipäätöksistä tehdään tämän hallituskauden aikana. Tästä syystä toimintaympäristöstä tulee pitää nyt erityistä huolta.

”Vähäpäästöinen teollisuus tarvitsee käyttöönsä merkittävän määrän puhdasta sähköä ja jos sitä ei ole Suomessa saatavilla, valuvat teollisuuden investoinnit ja niiden tuomat hyödyt muihin maihin. Suomen hallituksen kannattaakin tehdä nyt kaikkensa varmistaakseen tuulivoimainvestointien jatkuvuus Suomessa, koska ne mahdollistavat suuret teolliset investoinnit ja tärkeät uudet työpaikat maassamme.”, Mikkonen summaa.