Tuulivoimaloiden hyötysuhde nousee ja tuotantokustannukset laskevat

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kerääminen tilastojen mukaan Suomen tuulivoimaloiden hyötysuhde on noussut tasaisesti viime vuosien aikana. Vuonna 2018 parhaiten tuottaneen tuulipuiston kapasiteettikerroin* oli lähes 45 prosenttia. Myös tällä hetkellä rakenteilla olevien tuulipuistojen laskennalliset hyötysuhteet yltävät 45 prosenttiin, mikä näkyy erityisesti tuulivoimatuotannon kustannusten laskuna.

VTT:n tilastojen mukaan vuosina 2011 – 2017 Suomeen rakennettujen tuulivoimaloiden keskimääräinen kapasiteettikerroin vuonna 2018 oli 32 prosenttia. Tilastoissa näkyy trendi: mitä uudempi tuulipuisto sitä parempi kapasiteettikerroin. Vuoden 2018 tuotannosta lasketuista kapasiteettikertoimista nähdään, että vuonna 2017 käyttöön otettujen voimaloiden kapasiteettikerroin oli keskimäärin 10 prosenttiyksikköä korkeampi, kuin vuonna 2011 syöttötariffin piiriin hyväksyttyjen voimaloiden kapasiteettikerroin. Parhaiten tuottaneet vuonna 2017 valmistuneet tuulipuistot tuottivat vuonna 2018 jo lähes 45 prosentin kapasiteettikertoimella.

Kapasiteettikertoimissa on luontaista vaihtelua, joka johtuu muun muassa tuulisuuden vaihtelusta vuosien välillä. Teknologinen kehitys on kuitenkin yksi kapasiteettikertoimeen voimakkaimmin vaikuttavista tekijöistä: uudemmat tuulivoimat, joissa on usein myös korkeammat tornit ja pidemmät lavat, tuottavat sähköä paremmalla hyötysuhteella vanhempiin voimaloihin verrattuina.

”Suomessa tällä hetkellä rakenteilla oleviin tuulipuistoihin rakennetaan vuoden 2018 keskiarvoa vielä reilusti tehokkaampia voimaloita. ”Vuoden 2019 huhtikuussa meidän Suolakankaan ja Saunamaan puistoissa tehtiin investointipäätökset voimaloilla, joiden tuulimittauksiin perustuva nettokapasiteetti on 45 prosenttia tai yli. Uskonkin, että kaikkien ensi vuonna rakennettavien voimaloiden keskimääräinen nettokapasiteetti nousee reilusti yli 40 prosentin”

Seppo Savolainen, Megatuuli oy

Talvella tuotetaan eniten

Tuulivoima vastaa hyvin sähkön vaihtelevaan kysyntään. Kesällä sähkön kysynnän ollessa pientä, on myös tuulivoimaloiden tuotanto pienimmillään. Vuonna 2018 vähiten sähköä kulutettiin kesä-elokuun ja eniten loka-maaliskuun välisenä aikana. Tuulivoiman tuotantopiikit osuivat kovimman kulutuksen aikaan eli loka- ja joulukuuhun.

Lataa tilastot

*Tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin kertoo, kuinka paljon tuulivoimala tuottaa vuositasolla sähköä suhteessa sen teoreettiseen maksimiin. Tuulipuistot tuottavat sähköä yli 90 prosenttia ajasta, vaikka eivät tuota koko aikaa täydellä teholla. Tuotantopiikissä tuulivoimaloiden kapasiteettikerroin voi lähennellä 100 prosenttia.