Valtioneuvoston tutkimus: Tuulivoiman infraäänellä ei todettuja terveysvaikutuksia

Valtioneuvoston rahoittamassa hankkeessa tutkittiin tuulivoimaloiden infraäänen vaikutuksia terveyteen. Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden infraääni ei selitä tuulivoimaloihin liitettyä oireilua.

Infraäänen vaikutusta selvitettiin tutkimuksessa kattavasti äänen pitkäaikaismittauksen, tuulivoima-alueille suunnattujen kyselytutkimusten sekä kuuntelukokeiden avulla.Tuulivoima-alueella toteutetun kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää muun muassa oireiden kokemisen yleisyys. Lähimmillä alueilla, jotka sijaitsivat alle 2,5 kilometrin päässä tuulivoimaloista, 85 prosenttia kyselytutkimuksen vastaajista ei yhdistänyt oireita tuulivoimaloiden infraääneen. Koko kyselytutkimusalueella, noin 20 kilometrin säteellä tuulivoimaloista, vain viisi prosenttia vastaajista yhdisti oireita tuulivoimaloiden infraääneen.

Tuulivoiman infraäänen vaikutuksia tutkittiin myös soittamalla tuulivoima-alueilla tallennettua infraääntä kahdelle eri testiryhmälle, joista toiset olivat ilmoittaneet kokevansa tuulivoimaloiden lähellä terveyshaittaa, toiset eivät. Laboratoriossa toteutettujen kuuntelukokeiden tulosten mukaan koehenkilöt eivät pystyneet havaitsemaan infraääntä ääninäytteissä, eikä infraääni vaikuttanut koettuun äänen häiritsevyyteen. Fysiologisissa mittauksissa ei myöskään havaittu eroa stressi-indikaattoreissa eri ryhmien tai ääninäytteiden välillä. Vaikka osa tuulivoima-alueiden lähiasukkaista yhdisti kyselytutkimuksessa tuulivoimalat oireisiinsa, tutkimustulokset eivät tue väitteitä siitä, että tuulivoiman infraääni aiheuttaisi terveyshaittaa.

”On hienoa, että tuulivoimaloiden äänen vaikutusta terveyteen on tutkittu monipuolisesti meillä Suomessa, ja että tutkimustulokset vahvistavat aiempia tieteellisten tutkimusten tuloksia siitä, ettei tuulivoiman infraäänellä ole vaikutuksia terveyteen. Tietoa tutkimuksen tuloksista on syytä jakaa laajasti, sillä kuten tutkimuksessakin todetaan, julkisella keskustelulla on suuri voima ajatteluumme. Tutkimuksen johtopäätöksissäkin esiin nostettu laadukas, lähiasukkaat huomioiva hankekehitys on avainasemassa tuulivoimahankkeiden suunnittelussa jatkossakin”.

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys

Valtioneuvoston uutinen

Policy Brief: Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys

Video tutkimushankkeen tuloksista