Suomen tuulivoimalat tuottivat kiinteistöveroa yli 17 miljoonaa euroa vuonna 2021

Suomen Tuulivoimayhdistys ry 7.2.2022, 07:30

Tuulivoimaloista maksettava kiinteistövero on merkittävä tulonlähde usealle kunnalle. Suomessa on jo lukuisia kuntia, jotka saavat vuosittain yli miljoonan euron verokertymän tuulivoimaloiden ansiosta. Pohjois-Pohjanmaa, jonne Suomen tuulivoimarakentaminen on vahvasti keskittynyt, hyötyy eniten tuulivoimaloiden tuomasta elinvoimasta.

Viime vuonna tuulivoima tuotti kiinteistöveroa Pohjois-Pohjanmaalla noin 6,9 miljoonaa euroa. 37 prosenttia Suomen tuulivoimaloista sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnissa, jonne myös suurimmat verohyödyt ohjautuvat. Kalajoen tuulivoimalat tuottivat kaupungille kiinteistöverotuloa noin 1,6 miljoonaa euroa vuonna 2021. Kalajoen lisäksi Ii, Pyhäjoki, Raahe ja Pori saivat kukin viime vuonna yli miljoonan euron verokertymän tuulivoimaloiden kiinteistöveroista. Simo kiilasi vuonna 2021 rakennetulla tuulivoimakapasiteetilla suurimmaksi tuulivoimakunnaksi, mutta Simoon rakennettujen uusien voimaloiden kiinteistövero näkyy täysimääräisesti kunnan kassassa vasta vuonna 2023. 

”Tuulivoiman rakentaminen on merkittävä investointi seuduilla, jonne niitä on ollut vaikeaa houkutella. Tuulivoima on usein ollut pienten kuntien talouden pelastaja. Jo rakennusaika tuo elinvoimaa paikallisten palveluiden tarjoajille ja pysyviä työpaikkoja on odotettavissa myös huollon ja kunnossapidon tekijöille. Lisäksi maanomistajien saamat korvaukset tuovat kuntien talouteen lisää elinvoimaa”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.  

 ”Teemme töitä, että myös Itä-Suomeen saataisiin enemmän tuulivoimaa ja kunnat pääsisivät hyötymään tuulivoiman kiinteistöverotuloista”, Mikkonen jatkaa.

Tuulipuistossa sijaitsevasta maatuulivoimalasta kertyy sen elinkaaren aikana kiinteistöveroa yli 400 000 euroa, mikäli kunta on ottanut käyttöön korkeimman mahdollisen voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin. Suurin osa Suomen tuulivoimaloista sijaitsee tuulipuistoissa ja niitä verotetaan voimalaitoksen kiinteistöveroprosentin mukaan, joka voi olla enintään 3,1 %. 

”Meille tuulivoiman tuomat kiinteistöverotulot ovat merkittävä ns. ylimääräinen lisä talouteen. Se näkyy konkreettisesti kuntalaisilla tällä hetkellä esimerkiksi prosenttia alhaisempana tuloverona. Suunnitelmien mukaan Kalajoen tuulivoimalamäärät ovat lähes tuplaantumassa parin tulevan vuoden aikana ja se tulee mahdollistamaan kilpailukykyisen tuloverotuksen aluehallintouudistuksen jälkeenkin”, toteaa Kalajoen talousjohtaja Pirjo Männistö.

”Voimme tarjota kuntalaisille myös monipuolisempia ja laadukkaampia peruspalveluita sekä kehittyneempiä vapaa-ajan palveluita. Tuulivoimaloista kertyneet kiinteistöverotuotot mahdollistavat mm. panostusta vetovoimaisten alueiden kaavoitukseen ja kuntatekniikan rakentamiseen. Näistä saadut tontin myynti- ja vuokratulot palautuvat kuntaan hyödynnettäväksi esimerkiksi peruspalvelutuotannossa”, Männistö sanoo.

”Kalajoella toimii tuulivoimalavalmistajien huoltoyksiköitä, jotka työllistävät  nelisenkymmentä henkilöä. Tuulivoiman työllistävä ja taloudellinen vaikutus näkyy myös Kalajoen satamassa, jonka kautta kuljetetaan pohjoisen alueelle tuulivoimaloiden komponentteja”, Männistö lisää.

Tuulivoimalasta kiinteistöverotettavaa rakennelmaa ovat perustukset, torni sekä konehuoneen runko. Koneet ja laitteet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin. Kiinteistöveron tarkkaan määrään vaikuttavat monet asiat, mutta ensimmäisenä vuonna täysimääräinen kiinteistövero on noin 30 000 €/maatuulivoimala, jos kunnassa on käytössä voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,1. Keskimääräinen kiinteistövero 30:n vuoden aikana on noin 22 000 €/vuosi/maatuulivoimala. 

Suomen viisi eniten tuulivoimaloista kiinteistöveroa saavaa kuntaa:

KuntaTuulivoimaloiden kiinteistövero (€)Voimaloita
Kalajoki1 550 243 64
Ii1 172 81956
Pyhäjoki1 138 45243
Raahe1 099 18062
Pori1 022 11637
YHTEENSÄ5 982 810262

(Tilastot v. 2021, Vero.fi)

Vuonna 2021 rakennetut tuulivoimalat alkavat kerryttää täysimääräistä kiinteistöverotuloa vasta vuoden 2022 tai 2023 aikana voimalan tarkan valmistumisajankohdan mukaan eikä kiinteistövero näy vielä kokonaisuudessaan vuoden 2021 tilastoissa.