Tuulivoima on vetytalouden mahdollistaja

Suomen Tuulivoimayhdistys kansallisen vetyklusterin jäseneksi

Vety ja tuulivoima sopivat erottamattoman hyvin yhteen. Tuulivoima on edullisin ja nopein tapa lisätä uusiutuvaa sähköä sekä vihreän vedyn kriteerit täyttävää sähköntuotantoa Suomessa.

Täysin päästötön tapa valmistaa vetyä on veden elektrolyysi, jossa veden molekyylit pilkotaan uusiutuvan sähkön avulla vedyksi ja hapeksi. Elektrolyysissä syntyy vihreää vetyä, joka on tie hiilineutraaliin yhteiskuntaan ja kansainvälisestikin kilpailukykyisen toimialan luomiseen.

Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvaa samaan aikaan kuin vihreän vedyn markkina. Tulevina vuosina rakennetaan vähintään 200-300 tuulivoimalaa vuodessa. Vuosikymmenen puoliväliin mennessä tuulivoima kattaa vähintään neljänneksen Suomen sähkönkulutuksesta, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie.

Kansallinen vetyklusteri eli Hydrogen Cluster Finland on yritysten ja toimialajärjestöjen verkosto, joka edistää vetytalouden kasvua ja tietoutta liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi

Suomella on erinomaiset mahdollisuudet kehittää puhtaasta vedystä ja siitä jalostetuista tuotteista merkittävä toimiala, joka suuressa määrin perustuu kilpailukykyiseen tuulivoimasähköön, toteaa kansallisen vetyklusterin ohjausryhmän puheenjohtaja Outi Ervasti.

www.suomentuulivoimayhdistys.fi
https://h2cluster.fi/