Tuulivoima on edelleen Suomen halutuin teollisen kokoluokan sähköntuotantomuoto

Energiateollisuuden vuosittain toteuttaman Energia-asenteet -kyselyn mukaan tuulivoima on Suomen halutuin teollisen kokoluokan sähköntuotantomuoto ja toiseksi halutuin kaikista sähköntuotannon muodoista. Kyselyn mukaan suuri osa vastaajista näkee ilmastonmuutoksen vakavana ja todellisena uhkana, jonka torjunta vaatii välitöntä globaalia toimintaa, ja kannattaa uusiutuvan energian lisäämistä maamme energiajärjestelmässä. Poliittisilla päätöksillä pitäisi vastaajien mielestä tavoitella ensisijaisesti energiantuotannon kohtuullista hintaa. Edullisen tuulivoiman lisääntyminen sähkömarkkinalla laskee sähkön hintaa ja tulevina vuosina rakennettava suuri määrä uutta tuulivoimakapasiteettia tulee laskemaan hintaa entisestään.

Energia-asenteet-tutkimuksen mukaan suomalaiset suosivat edelleen vahvasti uusiutuvia energialähteitä Suomen sähköntuotannossa. Aurinkovoima ja tuulivoima ovat kyselyn mukaan Suomen suosituimmat energialähteet: aurinkovoimaa haluaa Suomeen lisää 89 prosenttia ja tuulivoimaa 80 prosenttia vastaajista. Tuulivoiman ja muun uusiutuvan sähköntuotannon suosiota selittänee kyselyn tuloksissa näkyvä huoli ilmastonmuutoksesta: 80 prosenttia vastaajista on täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos on vakava ja välitöntä torjuntaa vaativa uhka.

”On hienoa, että tuulivoima on jo pitkään pitänyt paikkansa Suomen halutuimpana teollisen kokoluokan sähköntuotantomuotona. Kansalaisista on tärkeää, että sähkö tuotetaan tulevaisuudessa puhtaalla ja kestävällä tavalla. Suuntaus näkyy myös enenevässä määrin yritysten toiminnassa: tänä päivänä jo markkinaehtoisesta tuulivoimasta on tullut ilmastotavoitteiden mutta myös edullisuutensa vuoksi vastaus monen yrityksen tahtotilaan pienentää toimintansa hiilijalanjälkeä. Samaan aikaan tuulivoima on osa ratkaisua, kun kunnat yrittävät kohentaa talouttaan ja kasvukeskuksista etäällä olevien alueiden elinvoimaa”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Tuulivoima on ratkaisuna nopea: luvitusvaihe vie kolmesta viiteen vuotta, mutta rakentaminen on sen jälkeen nopeaa. Suomessa on todella paljon rakennusvalmiita tuulivoimahankkeita, joilla saadaan puhdasta energiantuotantoa lisättyä nopeasti. ”Nyt rakennettavat tuulivoimalat tuottavat huomattavasti vanhempia voimaloita enemmän sähköä, minkä ansiosta tuotantokustannukset ovat laskeneet merkittävästi. Voidaankin sanoa, että 2020-luvulla puhutaan tuulivoima 2.0:sta, vaikka voimalat sinänsä ovat samannäköisiä kuin aiemminkin,” Mikkonen jatkaa.

Suomessa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 754 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa, joiden yhteiskapasiteetti oli 2 284 megawattia. Tuulivoimalla katettiin seitsemän prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta ja yhdeksän prosenttia vuoden sähköntuotannosta. Vuoden 2020 tuulivoimatilastot julkaistaan tammikuun 2021 lopussa.

Lataa Energia-asenteet 2020

Lisätiedot:

Anni Mikkonen

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

+358 40 771 6114