Tuulivoiman suosio on kasvussa – 82 % suomalaisista kannattaa tuulivoiman lisäämistä

Energiateollisuus ry:n vuosittaisessa Energia-asenteet kyselyssä tuulivoima pitää edelleen paikkansa Suomen toiseksi halutuimpana sähköntuotannon muotona. Kyselyssä nousee vahvasti esiin myös suomalaisten tahtotila kasvattaa Suomen energiaomavaraisuutta, joka tuo turvallisuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kasvava määrä vastaajista näkee sähkön potentiaalisena vientituotteena ja haluaa rajoittaa Suomeen tuotavan sähkön määrää.

Energia-asenteet -kyselyn mukaan suomalaiset uskovat uusiutuvaan energiaan, kannattavat sen käytön lisäämistä sekä toivovat siihen tukea poliittiselta päätöksenteolta. Tuulivoima on edelleen Suomen toiseksi halutuin tapa tuottaa sähköä ja sen lisäämistä kannattaa 82 prosenttia vastaajista. Tuulivoiman kokonaiskannatus on 91 prosenttia. Suomalaisten mielestä poliittisen päätöksenteon tärkein tavoite on Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen. Kotimaisen sähköntuotannon potentiaaliin uskotaan ja 61 prosenttia pitää sähköä hyvänä vientituotteena. 68 prosenttia vastaajista haluaisi rajoittaa myös tuontisähkön määrää.

Tuulivoima on nopein ja edullisin tapa lisätä Suomen uusiutuvan energian kapasiteettia ja kasvattaa maamme energiaomavaraisuutta. Varhaisessa suunnitteluvaiheessa olevia tuulivoimahankkeita on Suomessa paljon, mutta niitä hidastavat erityisesti lupa- ja kaavoitusmenettelyihin sekä muutoksenhakuun liittyvät haasteet.

”Jotta voimme vastata tuulivoiman kasvavaan kysyntään, tuotannon pullonkauloille olisi löydyttävä ratkaisuja. Esimerkiksi hallinto-oikeuksien pitkät käsittelyajat hidastavat tällä hetkellä tuulivoimahankkeiden etenemistä”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen sanoo.

Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla maatuulivoimaa yli 52 000 megawatin verran. Merelle suunniteltuja hankkeita on 13 000 MW. Vaikka vain osa hankkeista tulee lopulta toteutumaan, osoittaa määrä suomalaisen tuulivoiman merkittävän kasvupotentiaalin. Myös rakenteilla olevan tuulivoimakapasiteetin määrä on merkittävä: Vuosien 2022 – 2025 aikana Suomeen on valmistumassa ainakin yli 4 700 megawattia uutta tuulivoimaa – Suomen tuulivoimakapasiteetti tulee siis tuplaantumaan seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Lataa Energia-asenteet -kyselyn tulokset

Lataa suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden lista

Lataa rakenteilla olevien hankkeiden lista