Tänään hyväksytyllä kilpailutetulla tuella kohti edullisempia tuotantokustannuksia

Eduskunnassa äänestettiin tänään uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksen käyttöönottamisen puolesta. Suomessa tullaan kilpailuttamaan uusiutuvaa sähköntuotantoa 1,4 TWh vuosituotannon verran. Suomen Tuulivoimayhdistys on tyytyväinen uuteen teknologianeutraaliin tuotantotukilakiin, sillä se mahdollistaa reilun ja aidon kilpailun. Kilpailutettava tuotantomäärä on pieni, mutta mahdollistaa järjestelmän testaamisen ja siitä oppimisen.

”Suomessa on nyt etukäteen arvioiden luotu hyvin toimiva uusiutuvan energian kilpailutusmalli. On hienoa, että lähdemme jo yli 60 maan viitoittamaan suuntaan, ja otamme käyttöön kilpailutuksen. Kilpailutus pakottaa myös uusiutuvan energian tuottajat viilaamaan kulurakenteensa mahdollisimman matalaksi ja laskee siten uusiutuvan energian tuotantokustannuksia, mikä on kansantaloudenkin kokonaisedun mukaista”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja Anni Mikkonen.

Vaikka käyttöönotettava tuotantotuen kilpailutus on tärkeä askel eteenpäin, on 1,4 TWh:n kilpailutettava vuosituotanto varsin vaatimaton määrä.

”Tämä on hieno alku, mutta uusiutuvalla energialla olisi paukkuja suurempiinkin tavoitteisiin. Tuulivoima-ala on lähellä lähteä lentoon omillaan, mistä osoituksena myös Tuuliwatin tänä aamuna julkaistu investointipäätös. Ihan vielä ei kuitenkaan olla siinä pisteessä, että investointeja syntyisi laajassa mittakaavassa ilman tukea. Toivottavasti seuraava hallitus näkee ilmastotavoitteiden tärkeyden ja jatkaa kilpailutuksia tarvittaessa vielä ensi vuosikymmenen puolella. Muiden maiden esimerkit osoittavat, että paras hyöty kilpailutuksista saadaan, kun kilpailutukset ovat riittävän suuria, toistuvia ja tiedossa muutamaksi vuodeksi eteenpäin. Tällöin hankkeita ja alihankintaketjuja voidaan kehittää pitkäjänteisesti”, jatkaa Mikkonen.

Tuulivoimalla on hyvät edellytykset osallistua uusiutuvan energian kilpailutukseen, sillä Suomessa on yli 7000 MW edestä valmiiksi luvitettuja ja rakentamisvalmiita tuulivoimahankkeita.

Mikä tuotantotuen kilpailutus?

Käytännössä tuotantotuen kilpailutus etenee niin, että valtio kertoo kuinka paljon uusiutuvaa sähköä kilpailutuskierroksella tavoitellaan. Sähkön tuottajat antavat tämän jälkeen tarjouksen siitä, mihin hintaan ja kuinka paljon olisivat valmiita tuottamaan sähköä. Valtio valitsee halvimmat tarjoukset kunnes tavoiteltu vuosituotanto saavutetaan. Tarjouksia voivat lain mukaan jättää tuulivoiman, aurinkovoiman, biomassan, biokaasun ja aaltovoiman tuottajat hankkeista, joilla on lainvoimaiset rakennusluvat ja kaavat.

Suomessa kilpailutettava sähkön määrä (1,4 TWh) vastaa karkeasti 580 000 kolmen ihmisen kerrostalokodin vuosikulutusta ja noin 1,6 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Kilpailutusmalli on yksi kolmesta EU:n sallimasta tukimallista, ja se on maailmalla selkeästi käytetyin.

Lue lisää kilpailutuksesta:

Mitä uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutus tarkoittaa?

Tuotantotukilaki pähkinänkuoressa