Sähköjärjestelmäämme mahtuu reilusti lisää tuulivoimaa

Gasumin selvityksen mukaan Suomen sähköjärjestelmään tulee mahtumaan 25 – 30 terawattitunnin (TWh) tuulisähkön vuosituotanto vuonna 2030. Selvityksen tulos tukee Suomen Tuulivoimayhdistyksen tavoitetta kattaa tuulivoimalla 30 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta seuraavan vuosikymmenen taitteessa.

Gasum selvitti Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimeksiannosta, minkä verran sään mukaan vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa mahtuisi sähköjärjestelmäämme vuonna 2030, nyt nähtävissä olevat sähköjärjestelmän muutokset huomioiden. Selvityksen reunaehtoina käytettiin mm. maltillista sähkön kysynnän kasvua, lisäyksiä ydinvoimatuotantoon sekä sähkön kysyntäjoustomekanismeihin. Siirtoyhteyksien oletettiin muuttuvan siten kuin nyt on jo suunniteltu.

Selvityksen mukaan 25 – 30 TWh:n vuotuinen tuulisähkötuotanto mahtuu hyvin sähköjärjestelmäämme. Tämä määrä tuotantoa mahtuu Suomen sähköverkkoon, kun maamme sähkön kysyntä nousee noin 10 – 15 prosentilla. Sähköjärjestelmän tarvitsema säätö voitaisiin hoitaa tällöin siirtoyhteyksillä ja olemassa olevalla säätövoimalla, ilman merkittävää säätökapasiteetin lisäystarvetta.

”Suurten järjestelmämuutosten, kuten siirtoyhteyksien kehittymisen ja vetyratkaisujen edistymisen, ennustaminen on vaikeaa 2030-luvulle ja pidemmälle epävarmuuksien määrän vuoksi. Selvää on, että pidemmällä tarkastelujaksolla suuria muutoksia tulee tapahtumaan ja vaihtelevaa tuotantoa mahtuu verkkoon huomattavasti enemmän”, sanoo selvityksen teosta vastannut Markus Herranen Gasum Portfolio Services Oy:stä.

Tuulivoimarakentaminen ilman valtion taloudellista tukea käynnistyi vuonna 2018. Lokakuun 2020 alkuun mennessä julkaistujen investointipäätösten mukaan tuulivoimalla tullaan kattamaan vähintään 18 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta jo vuonna 2024. ”30 TWh:n vuotuinen tuotanto näyttää nykyinen rakentamistahti huomioiden toteutuvan vuonna 2030. Tuulivoimatuotanto kattaisi tuolloin noin 30 prosenttia sähkönkulutuksestamme, olettaen että sähköistyminen etenee ja sähkönkulutus sen myötä jonkin verran nousee nykyisestä”, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

”On ilahduttavaa, kuinka nopeasti tuulivoimakapasiteetti tällä hetkellä kasvaa markkinaehtoisten investointien turvin. Tiedämme, että investointipäätöksiä valmistellaan monessa yrityksessä, joten kasvua on odotettavissa lähivuosina jopa enemmän kuin tällä hetkellä julkaistujen investointipäätösten perusteella on tulossa. Kehittynyt teknologia on laskenut tuulisähkön tuotantokustannuksia, eikä maatulivoima enää tarvitse valtion tukea. Voidaankin puhua, että nyt meillä on käsillä tuulivoima 2.0 vanhempaan teknologiaan verrattuna”, Mikkonen jatkaa.

Lataa raportti