Tuulivoimaa tuotetaan lähes markkinahinnalla

Energiaviraston julkaisemien uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksen tulosten mukaan maatuulivoimaa tuotetaan hyvin lähellä sähkön markkinahintaa. Nyt kilpailutetun tuen kustannukset jäävät yhteiskunnalle pieniksi mutta sen avulla tuulisähkön vuosituotanto lisääntyy Suomessa lähes viidenneksellä nykyisestä.

Maatuulivoiman tuotantokustannukset ovat laskeneet viime vuosina voimakkaasti korkeampien tornien, pidempien lapojen ja muun teknologisen kehityksen myötä. Tuotantotuen kilpailutuksessa voittaneiden tarjousten hinta kertoo, että maatuulivoiman tuotantokustannukset ovat hyvin lähellä markkinahintaa, tai jopa sen alle. Kallein kilpailutuksessa pärjännyt tuulivoimahanke saa sähkön hinnan päälle maksettavaa tukea 3,97 €/MWh silloin, kun sähkön hinta on 30 €/MWh tai sen alle. Sähkön hinnan noustessa yli 33,97 €/MWh, tukea ei enää makseta. Tällä hetkellä (26.3.2019 klo 19.30) sähkön markkinahinta on noin 48 €/MWh.

”Kilpailutus osoittaa tuulivoiman todellisen tuotantohinnan, mikä on teknologiakehityksen myötä laskenut todella nopeasti. Tuotantotuen kilpailutuksesta valtiolle syntyvät kustannuksen jäävätkin erittäin vähäisiksi”

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys

Pienestä euromääräisestä tuesta huolimatta on nyt myönnettävällä tuotantotuella huomattava merkitys tuulivoimahankkeiden toteuttamiselle. Tuen avulla tuottajat varmistavat hankkeelleen rahoituksen ja siten hankkeen toteutumisen. Kilpailutuksen kautta Suomi lisää tuulivoimalla tuotetun sähkön määrää vuodessa noin viidenneksellä nykyiseen verrattuna.

Valtion maksama tuki jää hyvin pieneksi

Koska sähkön markkinahintaa tulevaisuudessa on vaikea arvioida, voidaan kilpailutuksesta valtiolle aiheutuvia kustannuksia arvioida vertaamalla kalleimman voittaneen hankkeen tavoitehintaa (3,97 €/MWh) esimerkiksi viimeisen neljän vuoden sähkön markkinahintoihin (ks. kuva 1). Suomen tukijärjestelmässä tukea maksetaan 3 kuukauden sähkön markkinahinnan keskiarvon päälle. Nyt hyväksytyllä korkeimmalla tukitasolla tukea olisi maksettu vain 10 kvartaalista, jolloin 10 kvartaalista ei olisi syntynyt valtiolle kustannuksia.

Kuva 1.

Tuulivoimatuotantoa voidaan kasvattaa vauhdilla

Suomen tuulivoimatuotanto tulee kasvamaan merkittävästi parin seuraavan vuoden aikana, kun kilpailutuksessa menestyneet sekä jo julkaistut markkinaehtoisesti rakennettavat hankkeet valmistuvat. ”Kilpailutuksen ja markkinaehtoisten hankkeiden myötä tuulivoimatuotanto tulee kasvamaan parin seuraavan vuoden aikana 50 % vuodesta 2018, nousten kuudesta terawattitunnista yhdeksään terawattituntiin. Tällöin tuulivoimalla tullaan kattamaan jo yli 10 % Suomen sähkönkulutuksesta”, Mikkonen korostaa.

Kilpailutuksessa tuotantotuen ulkopuolelle jäi 19 hanketta, joiden yhteenlaskettu vuosituotanto on yli 2,5 terawattituntia. Lisäksi Suomen Tuulivoimayhdistyksen ylläpitämän hankelistauksen mukaan kunnan myöntämä rakennuslupa on yli 3400 MW:n tuulivoimakapasiteetilla (13 TWh tuotanto).  ”Suomen on mahdollista lisätä tuulivoimatuotantoa merkittäviä määriä erittäin nopeasti, kunhan investointiympäristön vakaudesta huolehditaan”, Mikkonen korostaa.

Lisätietoja kilpailutuksen tuloksista Energiaviraston tiedotteesta

Tuotantotuen kilpailutus pähkinänkuoressa