Suomessa saavutetaan tänä vuonna 1000:n tuulivoimalan ja 5000:n megawatin rajapyykit

Global Wind Day’tä eli Kansainvälistä tuulivoimapäivää vietetään keskiviikkona 15.6. Tuulivoima kasvaa meillä ja maailmalla – mutta vielä enemmän kasvua tarvitaan. Vuonna 2025 tuulivoima tulee kattamaan yli neljänneksen Suomessa kulutetusta sähköstä.  Global Wind Dayn viestinä on silti todettava, että ilmastotavoitteet ja energiaomavaraisuus vaativat suurempaa kasvuvauhtia.

Tuulivoima kattoi alle prosentin Suomessa kulutetusta sähköstä vain alle kymmenen vuotta sitten, nyt noin 10 prosenttia ja jo vuonna 2025 ainakin 27 prosenttia. Tällä hetkellä suunnitteilla olevien hankkeiden määrään suhteutettuna voidaan arvioida, että tänä vuonna saavutetaan tuhannen voimalan ja 5000:n megawatin rajapyykit, mutta kasvunvaraa on.

“Saksa ja Suomi ovat maa-alaltaan varsin samankokoisia maita. Saksalaisia on yli 80 miljoonaa ja tuulivoimaloitakin kolmisenkymmentätuhatta. Asukastiheyttä ja tuulivoimaloiden määrää tarkastellen meillä Suomessa on olemassa valtava tuulivoiman kasvupotentiaali, kun mukaan lisätään vielä hyödynnettävät merialueet. Saksa rakentaa yhä lisää maatuulivuomaa – viime vuonna toiseksi eniten Euroopassa”, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie.

Suomessa investoidaan vuosien 2022-2025 aikana yli kuusi miljardia euroa tuulivoimaan. Summa on samaa suuruusluokkaa kuin kaikki Suomen teollisuuden kiinteät investoinnit yhteensä vuonna 2021. Nyt rakennettavalla tuulivoimalla tuetaan Suomen kulkua kohti sähköomavaraisuutta, joka luo myös turvallisuutta. Puhdasta ja edullista sähköä tarvitaan kasvavat määrät, sillä liikenne, teollisuus ja lämmitys alkavat jatkossa nojautua yhä enemmän sähköön ja sähköllä valmistettaviin synteettisiin polttoaineisiin. Tuulivoima nähdään myös vetyratkaisuiden mahdollistajana puhtautensa ja edullisuutensa vuoksi.

Suomessa vihreää siirtymää ja tuulivoimarakentamista voidaan vauhdittaa mm. ohjaamalla hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden lisäresurssit näitä hankkeita koskevien valitusten käsittelyyn sekä tunnistamalla vihreän siirtymän hankkeet merkittäviksi infrastruktuurihankkeiksi, jolloin valitusten käsittelyä nopeutettaisiin.

Euroopassa rakennettiin 17 gigawattia lisää tuulivoimaa vuonna 2021

Määrä ei kuitenkaan ole edes puolet siitä, mitä EU:n pitäisi rakentaa saavuttaakseen vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteensa. 81 prosenttia uusista tuulivoimaloista oli maatuulivoimaa. Eniten maatuulivoimaa rakensivat Ruotsi, Saksa ja Turkki. Isoon-Britanniaan rakennettiin eniten uusia tuulivoimaloita. Britanniaan rakennetut voimalat olivat pääasiassa offshore- eli merituulivoimaloita. Euroopassa on nyt 236 gigawattia tuulivoimaa.

Kiina ja Yhdysvallat globaalisti tuulivoiman kärkimaita

Globaalit tuulivoimamarkkinat ovat lähes nelinkertaistuneet viimeisen vuosikymmenen aikana ja tuulivoima on vakiinnuttanut asemansa yhdeksi kilpailukykyisimmäksi energialähteeksi kaikkialla maailmassa. Vuonna 2021 uutta tuulivoimaa rakennettiin 93 gigawattia. Nykyään tuulivoimakapasiteettia on maailmanlaajuisesti 837 gigawattia eli kasvua on saavutettu edellisestä vuodesta 12,4 %.

GWECin (Global Wind Energy Council) mukaan nykyinen vauhti ei kuitenkaan riitä varmistamaan, että maailma saavuttaisi nettonollan vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoimaa tarvitaan kolme kertaa nopeammin seuraavan vuosikymmenen aikana, jotta voimme välttää ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset.

Maailman viisi eniten uutta tuulivoimaa vuoden 2021 aikana rakentanutta maata olivat Kiina, Yhdysvallat, Brasilia, Vietnam ja Iso-Britannia, joissa on yhteensä 75,1 prosenttia kaikesta maailman tuulivoimakapasiteetista. Kokonaismarkkinoiden viiden kärki eli Kiina, Yhdysvallat, Saksa, Intia ja Espanja – on pysynyt ennallaan. 

Global Wind Day on maailmanlaajuinen tapahtuma, joka järjestetään vuosittain 15. kesäkuuta. Tuulen päivänä tutustutaan tuulienergiaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin osana energiaomavaraisuuttamme ja energiaturvallisuuttamme. Tuulivoima on samalla päätös puhtaammasta tulevaisuudesta sekä työllisyyden ja investointien kasvusta Suomessa ja maailmalla.