Nollavuoden jälkeen vilkastuu – tuulivoima-alan 2030-tavoitteesta täyttymässä jo 25 %

Suomeen ei valmistu vuoden 2018 aikana yhtään uutta tuulivoimalaa. Rakenteilla on kuitenkin yhteensä 340 MW tuulivoimakapasiteettia, joka on suunnitelmien mukaan sähköntuotannossa vuoden 2019 loppuun mennessä. Uusien investointien ansiosta tuulivoima-alan vuoden 2030-tavoitteesta tullaan kattamaan vuonna 2020 jo vähintään 25 prosenttia. Kaikki tänä vuonna julkaistut hankkeet rakennetaan ilman valtion taloudellista tukea.

Tuulivoima-alan tavoite on, että vuonna 2030 tuulivoiman vuosituotanto on Suomessa vähintään 30 TWh, joka vastaa noin 30 prosenttia Suomen silloisesta sähkönkulutuksesta. Kuluneen vuoden aikana Suomeen ei valmistu yhtään uutta tuulivoimalaa, mutta uusia hankkeita on käynnistetty ja ensi vuonna valmistumassa on tämän hetken tiedon mukaan 340 MW uutta tuulivoimakapasiteettia. Rakenteilla on 79 uutta tuulivoimalaa, joista suurin osa rakennetaan Pohjanmaan maakuntiin. Valmistuvat tuulivoimalat tulevat tuottamaan vuodessa arviolta noin 1,4 TWh sähköä, mikä tarkoittaa reilun 20 prosentin lisäystä tämänhetkiseen tuulivoimatuotantoomme.

”Rakentamisen notkahduksesta huolimatta on tänä vuonna julkaistu uusia tuulivoimahankkeita tiuhaan tahtiin. Julkaistut investoinnit ovat vain murto-osa Suomeen suunnitelluista hankkeita, ja meillä on varaa kunnianhimoisiin tuulivoimatavoitteisiin. Suomessa on loistava tuulipotentiaali ja yrityksiä, jotka haluavat investoida tuulivoimaan”, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Kaikki tänä vuonna Suomessa julkaistut tuulivoimahankkeet rakennetaan ilman valtion taloudellista tukea. Osa hankkeista rakennetaan esimerkiksi pitkien sähkönostosopimusten (PPA) turvin, tai toteutetaan mankala-yhteistoimintamallilla. Nyt käynnissä olevalla uusiutuvan energian tuotantotuen kilpailutuksella on kuitenkin oma roolinsa tuulivoiman lisärakentamisen takeena.

”Tuulivoimahankkeelle ei saa pankilta projektirahoitusta, ellei hankkeella ole solmittuna PPA-sopimusta tai hankkeen riskejä voida pienentää esimerkiksi valtion myöntämän tuotantotuen avulla. Vaikka olemme tänä vuonna nähneet ensimmäiset ilman tukea rakennettavat tuulivoimahankkeet, on tuotantotuen kilpailutus myös erittäin tärkeä tuulivoima-alan säilymiseksi Suomessa. Ala ja sen alihankintaketjut eivät kestäisi montaa nollarakentamisen vuotta kuihtumatta, jolloin suuri osa alalle jo tehdyistä panostuksista valuisi hukkaan”, summaa Mikkonen.

Mitä 30 TWh tuotanto tarkoittaa käytännössä

Tuulivoiman lisärakentaminen yhteiskunnalle kannattavaa, sillä 30 TWh tuulivoiman vuosituotanto tarkoittaa:

  • yli 15 miljardin euron investointeja
  • yli 50 miljoonaa kiinteistöverotuloja kunnille vuosittain
  • 9 – 18 miljoonaa tonnia vuosittaisia CO2-päästövähennyksiä
  • työpaikkoja noin 17 000 henkilötyövuotta

30 TWh tuotantoon tarvittaisiin noin 1800 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho olisi noin 8000 MW. Tällä hetkellä Suomessa on 700 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 2 044 MW.

Tarkastele Suomessa rakenteilla olevia hankkeita