80 prosenttia suomalaisista haluaa lisää tuulivoimaa

Tuulivoima on pitänyt paikkansa toiseksi halutuimpana sähköntuotantomuotona Energiateollisuuden vuosittain toteuttamassa Energia-asenteet-seurantatutkimuksessa.  Viimeisten kahden vuoden aikana tuulivoiman kannatus on kääntynyt pienen notkahduksen jälkeen taas nousuun, nyt 80 prosenttia suomalaisista haluaisi kotimaista tuulivoimatuotantoa lisättävän.

Tutkimustulosten mukaan tuulivoiman haluttavuus on pysynyt korkeana koko 2000-luvun ajan – parhaimmillaan haluttavuus on käynyt yli 90 prosentissa. Kyselytutkimuksen mukaan ainoastaan aurinkovoima on tällä hetkellä tuulivoimaa Suomessa suositumpaa: vastaajista 93 prosenttia haluaisi Suomeen lisää aurinkovoimaa. Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta näkyy tutkimuksessa selvästi. Todellisena ja äärimmäisenä uhkana sen näki peräti 62 prosenttia suomalaisista. Kyselytutkimukseen vastaajien mielestä poliittisilla päätöksillä pitäisi tavoitella ilmastonmuutoksen torjuntaa ja uusiutuvan energian lisärakentamista.

”Suuri joukko suomalaista on huolissaan ilmastonmuutoksesta ja haluaa, että Suomi lisää uusiutuvan energian käyttöä. Tuulivoiman haluttavuus on kasvanut varmastikin siksi, että se nähdään todellisena keinona taistella ilmastonmuutosta vastaan. Tuulivoiman rooli on noussut tärkeäksi etenkin nyt, kun tuulivoiman tuotantokustannusten lasku on mahdollistanut ensimmäisten ilman valtion tukea toteutettavien tuulivoimahankkeiden rakentamisen. Kritiikille, joka perustui muun muassa jo sulkeutuneen syöttötariffin kustannuksiin, ei ole enää perusteita”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Tuulivoimarakentaminen alkoi Suomessa toden teolla 2010-luvulla, jonka jälkeen tuulivoiman haluttavuus laski hieman Energia-asenteet-tutkimuksessa. Nyt tuulivoiman haluttavuus on jälleen kääntynyt nousuun.

”Notkahdus haluttavuudessa noudattaa monessa infrahankkeessa tuttua U-käyrää: kun hanketta vasta suunnitellaan hyvin yleisellä tasolla, suhtautuvat ihmiset siihen positiivisesti. Rakentamisaikana nousee huoli hankkeen vaikutuksista, jolloin hankkeen suosio on matalimmillaan. Hankkeen valmistumisen jälkeen sen hyväksyttävyys taas kasvaa, kun hankkeen vaikutuksiin kohdistuvat pelot todetaan aiheettomiksi. Voidaan ajatella, että Suomi on ollut tuulivoiman suhteen rakentamisvaiheessa 2010-luvun alusta alkaen. Nyt, kun meillä on jo 700 tuulivoimalaa, alkavat niiden vaikutukset olla monessa suomalaisessa kunnassa arkipäivää ja tuttu juttu”, summaa Mikkonen.

Lataa Energia-asenteet 2018