Tuulivoiman kannatus jatkaa kasvuaan Suomessa

Suomalaiset haluavat lisää tuulivoimaa. Tänään julkaistun Energiateollisuuden vuosittaisen Energia-asenteet -kyselyn mukaan 83 prosenttia suomalaisista haluaa lisää tuulivoimaa Suomeen. Tuulivoiman kannatus on noussut kahden kuluneen vuoden aikana yhdeksällä prosentilla, samalla kun tuulivoimaa vähemmän haluavien määrä on laskenut.

Tuulivoiman kannatuksessa liikutaan nyt samoissa luvuissa kuin vuosikymmenen alkupuolella, kun tuulivoimarakentaminen alkoi Suomessa suuremmassa mittakaavassa. Tuulivoima on arkipäiväistynyt ja tullut tutuksi suomalaisille, sillä yhä useammassa kunnassa on jo toiminnassa olevia tuulivoimaloita.

”On hienoa nähdä, että tuulivoimarakentamisella on suomalaisten selkeä tuki takanaan. Huomattavaa kyselyn tuloksissa on, että korkeiden kannatuslukujen lisäksi tuulivoimaa vähemmän haluavien määrä on laskenut vuosi vuodelta, ja enää neljä prosenttia suomalaisista haluaa vähentää tuulivoiman määrää Suomessa”, summaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

”Tuulivoima on edullisin tapa rakentaa uutta sähköntuotantokapasiteettia ja uskon, että markkinaehtoisen rakentamisen käynnistyminen näkyy myös tuulivoiman kannatusluvuissa. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii nopeita toimenpiteitä. Mielestäni viesti päättäjien suuntaan on tuulivoiman osalta kirkas”.

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa noin 700 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 2041 megawattia. Kuluneen vuoden aikana uusia tuulivoimaloita on rakennettu yli parin sadan megawatin edestä. Vuoden 2019 tuulivoimatilastot julkaistaan tammikuun 2020 aikana.

Lue Energiateollisuuden Energia-asenteet -kyselyn tulokset