Tuulivoimatuotanto kasvoi 41 prosenttia vuonna 2022

Energiateollisuuden sähkötilastojen mukaan suomalaisen tuulivoiman tuotanto kasvoi viime vuonna 41 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2022 Suomen sähkönkulutuksesta katettiin tuulivoimalla 14,1 prosenttia.

Suomen tuulivoimalat tuottivat vuoden 2022 aikana 11,5 terawattituntia (TWh) sähköä. Koko Suomen sähkönkulutus oli vuoden aikana reilu 80 TWh ja tuulivoimalla tästä katettiin 14,1 prosenttia. Sähköntuotannosta katettiin tuulivoimalla 16,7 prosenttia. Tuulivoimatuotannon määrä kasvoi peräti 41 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2022 aikana rakennettiin ennätysmäärä tuulivoimaloita (2 430 MW, 437 kpl), joiden tuotanto tulee näkymään suurelta osin vasta vuoden 2023 tuulivoimatuotannon määrässä. Rakenteilla olevien tuulivoimahankkeiden perusteella tiedetään, että vuoteen 2028 mennessä tuulivoima kattaa vähintään 28 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

”Suomalaisen tuulivoimatuotannon voimakas kasvu tulee juuri siihen hetkeen, kun sitä eniten tarvitaan”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen. ”Maamme tuulivoimakapasiteetti on lisääntynyt viime vuosina nopeasti ja se alkaa näkyä nyt myös vahvana kasvuna tuotannossa. On hienoa, että ala pystyy vastaamaan nopeasti suomalaisten toiveeseen saada lisää tuulivoimaa Suomeen”, Mikkonen jatkaa.

Joulukuussa 2022 julkaistun Energiateollisuuden Energia-asenteet -kyselyn mukaan tuulivoima on aurinkosähkön jälkeen kaikista sähköntuotantomuodoista toiseksi halutuin – peräti 82 prosenttia suomalaisista haluaa kyselyn mukaan lisää tuulivoimaa Suomeen. Kyselyn mukaan suomalaisten mielestä poliittisen päätöksenteon tärkein tavoite onkin Suomen energiaomavaraisuuden kasvattaminen.

Lataa Suomen tuulivoimatilastot 2022

Lataa Energiateollisuuden Energiavuosi 2022

Lataa Energia-asenteet 2022 -kysely