Suomalaiset arvostavat tuulivoimaa

Tuulivoima on Suomen toiseksi halutuin energiantuotantomuoto ja suurista tuotantomuodoista ykkönen, kertoo Energiateollisuuden vuosittain toteuttama kyselytutkimus. 77 prosenttia suomalaisista haluaisi tuulivoimaa lisättävän ja 14 prosentin mielestä nykyinen määrä tuulivoimaa on sopiva. Yhteensä siis yli 90 prosenttia suomalaisista suhtautuu tuulivoimaan positiivisesti tai neutraalisti.

Vastaajien mukaan kohtuullinen energian hinta sekä päästövähennykset ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat tärkeimmät asiat, joita poliittisilla päätöksillä tulisi juuri nyt tavoitella. Ilmastonmuutos koetaan yhä vakavana uhkana ja huoli siitä on hieman noussut viime vuodesta. Kyselyyn vastanneet tunnistivat hyvin yhteiskunnan sähköistymisen ja käynnissä olevan energiamurroksen. Tuulivoima onkin vahva keino ilmastopäästöjen vähentämiseksi, ja samalla sen etuja ovat kotimaisuus, puhtaus ja edullisuus.

Tuulivoima saa arvostusta ja kannatusta laajasti vastaajien taustoista riippumatta. Tuulivoiman hyväksyttävyys on suurinta siellä missä tuulivoimatuotanto on tutumpi teollisuudenala. Yleensäkin kunnissa, joissa tuulivoiman elinvoimavaikutukset on jo koettu konkreettisesti, esimerkiksi uusina ja monipuolisempina palveluina, alempana tuloverotuksena sekä työpaikkoina, asenteet tuulivoiman tuotantoon ovat myönteisempiä.

Yli puolet suomalaisista pitää sähköä hyvänä vientituotteena Suomelle. Kansalaisten mielestä energiaomavaraisuutta tulee yhä kasvattaa ja siihen kysyntään tuulivoima voi myös vastata.

”Meillä Suomessa on erinomainen sähköverkkoinfra ja olemme tottuneet, että pistorasiasta saadaan virtaa aina kun halutaan, niin paljon kuin halutaan. Viimetalvinen energiakriisi kuitenkin opetti, ettei sähkön saanti ole itsestään selvyys ja kyselyn mukaan kansalaisten asenteet kertovat, että haluamme olla omavaraisia energian suhteen. Tuulivoima on nopein ja edullisin tapa lisätä sähkön tuotantoa Suomeen”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen painottaa.

Lataa Energia-asenteet -kyselyn tulokset