Tekninen suunnittelu -kurssi

Kurssin aikana käydään läpi asioita, joita tuulivoimahankkeen kehittämisen ja luvittamisen kanssa työskentelevien henkilöiden olisi hyvä tietää maatuulivoimapuistojen teknisestä suunnittelusta. Teknistä suunnittelua tarkastellaan useiden eri aiheiden kautta, ja kurssilaiset saavat perustiedot näistä kaikista. Kurssilla myös verkostoidutaan alan toimijoiden kanssa. Kouluttajina toimii laaja kattaus alan ammattilaisia eri yrityksistä.

Kurssi sopii hyvin esimerkiksi tuulivoimahankekehittäjien henkilökunnalle, konsulteille ja muille tahoille, joiden on tarpeen ymmärtää tuulivoimahankkeen teknistä suunnittelua useasta näkökulmasta perustasolla. Kurssi tarjoaa teknisen suunnittelun aiheista kattavamman tietomäärän kuin Tuulivoimakurssi 2.

Kurssin sisältö

  • Tuulimittaukset ja analyysit
  • Jäätäminen
  • Lay-out suunnittelu ja paikkatieto
  • Kyberturvallisuus
  • Geotutkimukset ja -suunnittelu
  • Perustussuunnittelu
  • Sähkösuunnittelu
  • Voimajohtosuunnittelu
  • Erikoiskuljetukset

Seuraavat kurssit:
Julkaistaan myöhemmin

Katso koulutusten ehdot sekä tietosuojaseloste