Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Tutkimukset ja julkaisut 15.6.2017

Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvaikutukset (2017)

Tutkimuksen tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää, onko tuulivoiman infraäänillä havaittu terveysvaikutuksia ja mitkä tekijät voisivat niitä selittää. Lisäksi haluttiin akustisilla mittauksilla selvittää tuulivoimaloiden aiheuttamien infraäänen äänenpainetasojen (dB) suhdetta arkielämässä yleisesti esiintyvien infraäänten äänenpainetasoihin. Infraäänen mittauksia tehtiin tavanomaisissa elinympäristöissä ja kahden tuulivoima-alueen lähellä Suomessa. Tutkimuksen rahoitti Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja toteutti Turun ammattikorkeakoulu. Raportti laadittiin toukokuussa […]

Lue artikkeli