Tuulivoimaloiden infraäänet ja niiden terveysvaikutukset (2017)

Tutkimuksen tavoitteena on kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää, onko tuulivoiman infraäänillä havaittu terveysvaikutuksia ja mitkä tekijät voisivat niitä selittää. Lisäksi haluttiin akustisilla mittauksilla selvittää tuulivoimaloiden aiheuttamien infraäänen äänenpainetasojen (dB) suhdetta arkielämässä yleisesti esiintyvien infraäänten äänenpainetasoihin. Infraäänen mittauksia tehtiin tavanomaisissa elinympäristöissä ja kahden tuulivoima-alueen lähellä Suomessa.

Tutkimuksen rahoitti Suomen Tuulivoimayhdistys ry ja toteutti Turun ammattikorkeakoulu. Raportti laadittiin toukokuussa 2017 ja sen kirjoittivat Valtteri Hongisto ja David Oliva. Rahoittaja ei puuttunut tutkimukseen valittuihin kirjallisuuslähteisiin, raportin näkökulmaan, raportin tietosisältöön tai mittauspisteiden valintaan

Lataa tutkimus