YM: Maisemavaikutusten arviointi tuulivoimarakentamisessa

Ympäristöministeriön julkaisu (2016) valottaa tuulivoimarakentamisen vaikutuksia maisemaan. Julkaisussa tarkastellaan erityisesti tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten käsittelyä kaavoituksessa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä.

Lataa julkaisu