Tuulivoima ja lähiasukkaat (2013)

Suomen Tuulivoimayhdistys ry selvitytti Taloustutkimus Oy:llä, mitä mieltä neljän eri kunnan asukkaat ovat kotikuntaansa valmistuneista tuulivoimaloista. Tulokset osoittavat, että valtaosa asukkaista eivät koe häiriötä tuulivoimasta.

Lue tutkimustulokset