Selvitystyö Suomen tuulivoimasta – visio 2030

Selvitystyön tarkoituksena oli selvittää suomalaisen tuulivoimatuotannon tulevaisuuden näkymiä.

Raportin sisältö:
• Taustat ja lähtökohdat
• Näkymät 2020 luvulla
• Sähkömarkkinoiden näkymät tulevaisuuteen
• Mallinnus tuulivoimasta vuoteen 2030
• Näkymät 2030 luvulla
• Merkittävimmät epävarmuudet ja yhteenveto

Lataa raportti