Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Satakunta hyötyvät eniten tuulivoimasta

Tuulivoiman taloudelliset vaikutukset jakaantuvat tuulivoimaliiketoiminnan lisäksi monelle muulle toimialalle, ja tuulivoimahankkeet ovat merkittävä taloudellisen toiminnan aikaansaaja monessa maakunnassa. Eniten tuulivoimasta hyötyvät Suomen suurimmat tuulivoimamaakunnat Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Satakunta, joissa myös on suurin osa tuulivoiman tuomista työpaikoista*.

Suomessa selkeästi eniten tuulivoimaloita on Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa, jonne sijoittuu peräti 42 % kaikesta maamme tuulivoimasta. Luonnollisesti maakunta myös hyötyy tuulivoimasta eniten. Pohjois-Pohjanmaalle rakennettu tuulivoima synnyttää elinkaarensa aikana yhteensä lähes kolmen miljardin investoinnit**, jotka taas tuovat maakuntaan verotuloja 1,3 miljardia euroa. Moni maakunnan 30 kunnasta hyötyy ja tulee hyötymään alueen noin 280 tuulivoimalasta merkittävästi.

Elinkaarensa aikana Pohjois-Pohjanmaalle nyt rakennetut tuulivoimalat työllistävät reilun 23 700 henkilötyövuoden verran. Eniten työllistää tuulivoimaloiden käyttövaihe, joka yksin tuo maakuntaan lähes 17 000 henkilötyövuoden verran työtä nykyisten tuulivoimaloiden 20 vuoden elinkaaren aikana.

Yksi tärkeä käyttövaiheessa työllistävä toimiala on tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapito, jota tekevät niin suomalaiset palveluntarjoajat kuin tuulivoimavalmistajien Suomeen perustamien huoltopisteiden henkilöstö. Saksalaisen voimalavalmistaja Nordexin Pohjois-Pohjanmaan huoltopisteet sijaitsevat Kalajoella ja Iissä. Huoltopisteissä työskentelee vakituisesti 12 henkilöä, jotka vastaavat yhteensä 47 voimalan huollosta ja kunnossapidosta, sekä 3 muuta työntekijää joiden vastuulla on tätä isompi alue.

”Huoltosopimuksemme ovat tyypillisesti pitkiä, 12 vuodesta jopa 25 vuoteen, mikä tarjoaa myöskin pitkäaikaisia työpaikkoja. Palkkaammekin mielellämme alueella jo asuvia henkilöitä jos vain heidän koulutus- tai työtaustansa on soveltuva. Joissain tapauksissa tuulivoima-hanke on myös mahdollistanut henkilöiden paluumuuton kotikuntaansa. Uusien markkinaehtoisesti toteutettavien hankkeiden myötä uskomme palkkaavamme lisää henkilöitä Pohjois-Pohjanmaan alueelle, ja myös muualle Suomeen lähivuosina”

Paula Kohvakka, Nordex Suomi

Lappi ja Satakunta jaetulla kakkossijalla

Toiseksi eniten tuulivoimaa on Lapin ja Satakunnan maakunnissa, joissa molemmissa tuulivoimaa on suunnilleen saman verran: 12 – 13 prosenttia Suomen tuulivoimasta. Molemmissa maakunnissa tuulivoima synnyttää elinkaarensa aikana yli 800 miljoonan euron investoinnit**. Verotuloja maakunnat saavat tuulivoimasta yli 400 miljoonaa euroa tuulivoimahankkeiden koko elinkaaren aikana.

Lapin ja Satakunnan tuulivoimahankkeet synnyttävät elinkaarensa aikana työtä yli 7 500 henkilötyövuotta kummassakin maakunnassa. Lapin maakunnassa tuulivoimaloita on 89 kappaletta, ja Satakunnasta tuulivoimaloita löytyy 87. Lapin ja Satakunnan maakunnissa on yhteensä 38 kuntaa.

Lataa raportti

*Työllisyyslukujen laskenta kattaa Suomeen 2018 mennessä rakennettujen tuulivoimahankkeiden (2000 MW) kaikkien vaiheiden suorat ja kerrannaisvaikutukset 20 vuoden elinkaaren aikana.

**Rakentamisvaiheessa investointikustannuksesta 25 % on arvioitu jäävän Suomeen. Käytön aikana investointikustannukset kohdistuvat mm. vakuutukseen, huoltoon, korjaukseen, varaosiin, hallinnointikustannuksiin, veroihin ja maanvuokriin, joista noin 90 % on arvioitu kohdistuvan Suomeen ja noin 10 % hankitaan Suomen ulkopuolelta. Ulkomaille kohdistuvat osuudet eivät hyödytä Suomen taloutta ja sen on huomioitu laskelmissa.