Opas tuulipuistossa metsästäville: Viestinvaihto toimijoiden välillä on tärkeää – muista vähintään nämä 7 asiaa

Ilmatar on julkaissut Metsästys tuulipuistossa -oppaan yhteistyössä Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n (STY) kanssa. Työn toteutti konsulttiyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy. Tarve ohjeistukselle on tullut esille keskusteluissa tuulivoima-alan sekä riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen, yksittäisten metsästäjien ja jahtiporukoiden sekä urakoitsijoiden välillä.  

Metsästys tuulipuistossa -opas on laadittu tuulivoiman ja metsästyksen yhteensovittamiseksi tuulipuistojen alueilla. Ohjeistuksessa kuvataan tuulivoima-alueen kehitysvaihetta, rakennusvaihetta ja tuotannon aikaista toimintaa. Oppaassa kerrotaan tuulivoimatoimijoille ja metsästäjille olennaisista asioista, jotka tulee ottaa huomioon tuulivoimahankkeen eri vaiheissa.  

Metsästys tuulipuistossa -oppaan tavoite on taata turvallisuus, metsästysmahdollisuudet ja tuulivoimantuotanto samalla alueella. Ohjeistus ottaa huomioon myös eri vuodenaikoina huomioitavat erityispiirteet. 

Lataa opas, web Lataa opas, print