Merituulivoiman aluetaloudelliset vaikutukset

Suomessa suunnitteilla olevien merituulivoimahankkeiden kokonaiskapasiteetti on tällä hetkellä noin 33 GW. Hankkeiden on arvioitu toteutuvan vuoteen 2045 mennessä. Toteutuessaan hankkeilla on todella merkittävä työllisyys- ja verovaikutus Suomessa. Lataa selvityksen tulokset alta.

Lataa selvitys