Diplomityö: Tuulivoimalamelun mittaus ja mallinnus

Ympäristöministeriön, Energiateollisuus ry:n ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ja sen jäsenyritysten rahoittamaan tuulivoimamelun mallinnus- ja mittaushankkeeseen liittyvät Iin tuulipuiston äänen mittaustulokset on julkaistu. Mittaustulokset sisältyvät Veli-Matti Yli-Kätkän diplomityöhön.

Lue diplomityö