Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset

Valtteri Hongisto, Työterveyslaitos. Tutkimuksen tavoitteena oli koota yhteen ulkomaalainen tutkimustieto, jossa on selvitetty tuulivoimalamelun terveysvaikutuksia asuinympäristöissä laajoin kyselytutkimuksin.

Lue selvitys