Voimajohdon lunastuskorvaus metsämaalla on monen asian summa

Tuulivoiman ja muun sähköinfran käyttöönottoon tarvitaan sähkönsiirtolinjoja, jotka mahdollistavat sähkön saatavuuden kaikkialle Suomeen. Siirtolinjojen alle jäävästä maa-alasta maksetaan maanomistajalle lunastuslain mukainen korvaus. Lunastuslain tavoitteena on taata maanomistajalle täysi korvaus lunastetusta maasta. Lunastetun metsämaan korvaukset vaihtelevat puuston määrän, laadun ja sijainnin mukaan. Yleisimmin korvausmäärissä puhutaan tuhansista euroista, kun otetaan huomioon puun myynnistä saatu tulo sekä menetetyistä tulevaisuuden tuotoista saatava korvaus.

Voimajohtojen alle jäävän metsämaan lunastuskorvauksista liikkuu tällä hetkellä paljon virheellistä tietoa. Tämä saattaa johtua siitä, että lunastuslain määrittämät korvausperusteet eivät ole tuttuja ja lunastussumman oletetaan koostuvan pelkästä maapohjan arvosta. Korvaus on kuitenkin monen asian summa ja maapohjan arvo on vain yksi ja yleensä pienin tekijä korvauksessa.

Lunastuslaki linjaa, että lunastettavasta omaisuudesta on määrättävä omaisuuden käyvän hinnan mukainen täysi korvaus. ”Lunastuslaki ei ole vanhentunut, vaan toteuttaa yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita yhtä hyvin kuin säätämisensä aikaan. Jokainen maanomistaja saa nykyiselläänkin käyvän hinnan mukaisen täyden korvauksen menetyksistään”, kertoo Fingridin vanhempi asiantuntija Mikko Kuoppala.

Mistä lunastuskorvaus muodostuu?                                

Yleisellä tasolla lunastuslain mukainen täysi korvaus määrätään hankkeesta maanomistajalle aiheutuvista taloudellisista menetyksistä. Korvaus muodostuu kohteen-, vahingon- ja haitankorvauksesta. Metsämaalla korvausta määrätään maapohjan menetyksestä ja sen lisäksi vahingonkorvausta taimikon menetyksestä, ennen aikaisesta hakkuusta aiheutuvasta vahingosta sekä muista menetyksistä esimerkiksi hukkaan menneistä metsänparannustöistä.

Millaisista summista lunastuskorvauksissa puhutaan?

Metsämaapohjan arvo on muutamia satoja euroja hehtaarilta. Taimikon menetyksestä ja ennenaikaisen hakkuun vahingosta määrättävä korvaus ns. odotusarvolisä voi olla arvoltaan useita tuhansia euroja hehtaarilta. Hankkeen vuoksi poistettavan puuston arvo taas voi olla arvoltaan jopa yli kymmenen tuhatta euroa hehtaarilta. Kokonaisuutena arvioiden lunastuskorvaus metsämaalla onkin keskimäärin ennemmin tuhansia kuin julkisuudessa usein esitetty satoja euroja hehtaarilta.

Tuulivoimaloiden alle jäävästä maasta maksetaan vuokraa

”Tuulivoimalan alle jäävää maata ei lunasteta, vaan se aina vuokrataan. Voimajohtojen lunastusmenettely koskee kuitenkin myös tuulivoimahankkeita, sillä lunastusmenettely on voimajohdon luvitusmenettely. Siksi onkin tärkeää, että virheellinen tieto oikaistaan ja maanomistajat saavat todellisen kuvan lunastuskorvausten tasosta”, toteaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen. ”Vaikka lunastuskorvaukset ovat todellisuudessa huomattavasti julkisuudessa esitettyjä korvauksia korkeampia, Tuulivoimayhdistyksen mielestä korvauksia voidaan myös korottaa, kunhan tuulivoimaa kohdellaan kuten kaikkia muitakin lunastusmenettelyä käyttäviä tahoja”, Mikkonen lisää. 

Lisätiedot:

Mikko Kuoppala, vanhempi asiantuntija, Fingrid Oyj

050 079 9599, mikko.kuoppala@fingrid.fi