Tuulivoima on avain Suomen energiaomavaraisuuden lisäämiseen

Suomen Tuulivoimayhdistyksen maaliskuussa päivittämän hankelistauksen mukaan kotimainen tuulivoimarakentaminen on voimakkaassa kasvussa tämänkin vuoden aikana. Energiaomavaraisuuden kasvun kannalla on myös Euroopan komission maaliskuussa julkaisema lausunto, jossa kerrottiin EU:n vähentävän voimakkaasti energiariippuvuutta Venäjästä. EU panostaa mm. uusiutuvan energian tuotantoon ja energiaverkkoihin sekä lisää energiatehokkuutta, biokaasun ja vedyn tuotantoa.

Suomessa on kuluvana vuonna käynnissä yhteensä reilu 330 maa- ja merituulivoimahanketta, joista valtaosa on hyvin varhaisessa vaiheessa. Suunnitelluista voimaloista 26 prosenttia on esiselvitysvaiheessa ja 25 prosentissa hankkeista on kaavoitus vasta aloitettu.

Olennaista on tarkastella hankkeita, jotka ovat edenneet kaavoituksessa jo pitemmälle sekä hankkeita, jotka ovat rakentamisvalmiudessa. Hankelistan päivityksen hetkellä kunnan hyväksymä kaava oli kuudella prosentilla suunnitteilla olevista voimaloista ja yhdeksällä prosentilla oli jo kunnan myöntämä rakennuslupa.

”On huomioitavaa, etteivät kaikki hankkeet välttämättä toteudu, sillä ennen investointipäätöstä ja rakentamista tehdään huolellisesti lukuisia selvityksiä sekä haetaan lupia ja lausuntoja eri tahoilta. Esiselvitysvaiheessa voi tulla eteen seikkoja, jotka päättävät tuulivoimahankkeen. Luvituksen valmistuttua ja investointipäätöksen tekemisen jälkeen tuulivoiman rakentaminen etenee kuitenkin nopeasti”, tarkentaa Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

”Suomessa tulisi olla käynnissä tasainen virta hankkeita, jotta saamme rakennettua tuulivoimaa riittävästi teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistämiseksi. Myös kasvava vetytalous tarvitsee kotimaista tuulivoimalla tuotettua puhdasta sähköä. Teemme kovasti töitä sen eteen, että tuulivoimaa päästäisiin rakentamaan myös Itä-Suomeen tukien samalla mahdollisesti Suomen aluevalvontakykyä”, Mikkonen toteaa.

Tilastot havainnollistavat, että mitä keskemmäs Suomea mennään, sitä pienempiä hankkeet ovat. Valtaosa hankkeista sijaitsee edelleen Pohjanmaan maakunnissa, vaikka hiljalleen tuulivoimaa suunnitellaan ja rakennetaan myös kohti Keski- ja Itä-Suomea. Keski-Suomen tuulivoimahankkeisiin on suunnitteilla Pohjois-Suomen tuulivoimahankkeita vähemmän voimaloita.

Suunnitellusta tuulivoimakapasiteetista 42 % sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, yli 10 %, Pohjanmaalla, yli 8 % Lapissa, 5 % Etelä-Pohjanmaalla, 5 % Kainussa ja 4 % Keski-Suomessa. Kunnista eniten hankkeita on suunnitteilla Pyhäjärven, Iin, Siikalatvan, Oulun ja Siikajoen alueille.

Tuulivoimarakentamisen kannalta olisi tärkeää, että kaavoitus- ja luvitusvaiheet nopeutuisivat. Keskeisintä olisi, että hallinto-oikeuksiin ja Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saataisiin lisää resursseja käsittelemään kaavoista ja luvista jätettyjä valituksia.

Suomessa suunnitellut tuulivoimahankkeet esitys (pdf)