Hallituksen kehysriihestä tärkeitä linjauksia uusiutuvan energian investointien edistämiseksi – myös kaavoitus on tärkeää huomioida uusiutuvan energian hankkeiden nopeuttamisessa

Suomen Tuulivoimayhdistyksen arvion mukaan hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on käsittelyssä vähintäänkin 5,5 miljardin euron edestä tuulivoimainvestointeja. On tärkeää, että hallinto-oikeuksiin saatavia lisäresursseja käytetään kaavoitusta ja rakennuslupia koskevien valitusjonojen purkamiseen.

Suomen hallitus on kehysriihessään nostanut esiin tarpeen nopeaan irtautumiseen fossiilisesta energiasta. Panostukset vihreään siirtymään ja puhtaisiin kotimaisiin energiamuotoihin vahvistavat Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Osana kehysriiheä Suomen hallitus on tunnistanut muun muassa tuulivoima-alaa jarruttavan ongelman, jossa miljardiluokan investointipäätökset ja rakentamishankkeet ovat jäissä hallinto-oikeuksien valitusprosesseissa. Hallituksen linjaus on merkityksellinen.

“Lisäresurssit hallinto-oikeuksiin ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen ovat erittäin tervetulleita. Tuulivoimahankkeissa keskeiset vaiheet, joista voi valittaa hallinto-oikeuteen, ovat tuulivoimaosayleiskaava ja rakennuslupa. On äärimmäisen tärkeää, että kaavoja ja lupia koskevaa valitusjonoa aletaan nyt purkaa lisäresurssien turvin”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen linjaa. 

”Tuulivoimahankkeet tulisi tunnistaa hallinto-oikeuksissa merkittäviksi infrastruktuurihankkeiksi, joiden valitusten käsittelyä tulee nopeuttaa. Suomessa investoidaan vuosien 2022-2025 aikana yli 6 miljardia euroa tuulivoimaan. Summa on samaa suuruusluokkaa kuin kaikki Suomen teollisuuden kiinteät investoinnit yhteensä vuonna 2021. Vaikka tuulivoimahankkeet yksinään harvoin yltävät vastaamaan suurimpia ohituskaistalla olevia teollisuusinvestointeja, on hajautettujen tuulivoimahankkeiden yhteenlaskettu arvo merkittävä. Tuulivoimainvestointien määrä vuosille 2023-2025 voi vielä kasvaa, jos hankkeet saadaan ripeämmin läpi hallinto-oikeuksista. Tuulivoima-ala maksaa tämän panostuksen nopeasti takaisin valtiolle,” toimitusjohtaja Mikkonen toteaa.

Tuulivoima on avain energiaomavaraisuuden lisäämiseen. Venäjän tuonti olisi korvattavissa tällä hetkellä tuomioistuimissa olevilla hankkeilla.

”On tärkeää, että kansalaisilla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus hakea muutosta tehtyihin päätöksiin ja varmistaa, että päätösten perusteet ovat oikeat. Se kuuluu yhteiskuntamme keskeisiin toimintaperiaatteisiin. Samaan aikaan muutoksenhakuprosessien tulisi edetä jouhevasti. Etenkin nyt, kun Suomen on nopealla tahdilla pyrittävä eroon tuontienergiasta, se on oleellista”, Mikkonen sanoo.