Kantaverkkoyhtiö Fingridille vuoden 2021 Tuulivoimateko-palkinto

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) järjestämän Tuulivoimateko 2021 -kilpailun voittajaksi on valittu Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj. Yleisö äänesti omaksi suosikikseen Lestijärven kunnan tuulivoimateot.

”Fingrid on äärimmäisen tärkeä osa Suomen tuulivoimatuotannon kehitystä. Energiamurroksen muutos kohti hiilineutraaliutta tulee olla vieläkin nopeampi kuin mitä on ajateltu ja Suomeen rakennettava tuulivoimakapasiteetti luo siihen mahdollisuuksia. Erityisesti vallitsevassa maailmantilanteessa on tärkeää, että Fingrid investoi kantaverkkoon, jotta voimme siirtyä sähkön tuontiriippuvuudesta omavaraisuuteen ja korvata fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa sekä lisätä uusiutuvaa energiaa, kuten tuulivoimaa”, kilpailun tuomaristo perustelee valintaansa.

”Halusimme antaa Fingridille Tuulivoimateko -valinnan muodossa vahvan kannustuksemme jatkaa erinomaista työtä. Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Ruususen näkemykset ovat toimineet myös tärkeänä markkinointina tuulivoiman kasvulle jo useiden vuosien ajan”.

”Iso kiitos saamastamme huomiosta! On kyllä hienoa, että meidän kova panostus asiakasdialogiin, verkkosuunnitteluun ja –investointeihin on huomattu toimialalla. Viimeisen 10 vuoden aikana olemme lisänneet henkilöresursseja ja asiantuntemusta kaikilla osa-alueilla, rakentaneet tuhansia kilometrejä voimajohtoja ja kymmeniä uusia sähköasemia, tavoitteena mahdollistaa sähkön tuotantorakenteen muutos ja vihreä siirtymä Suomessa”, iloitsee Fingridin kantaverkkopalveluiden yksikön päällikkö Petri Parviainen.

Vuoden Tuulivoimateko 2021 -kilpailu käytiin kahden vahvan, mutta keskenään hyvin erilaisen voittajaehdokkaan kesken. Fingridin lisäksi tuomariston ääniä poimi lähes yksituumaisesti Närpiössä sijaitsevan Hedetin tuulipuiston voimaloiden taidemuraaliteokset, jotka koettiin olevan ennakkoluuloton esimerkki tuulivoimalatoimijoiden, kunnan sekä asukkaiden yhteistyöstä tuulivoimaloiden rinnakkainelon ja hyväksyttävyyden lisäämiseksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa (globaalistikin vain muutamia), kun tuulivoima ja taide yhdistyvät tällä tavalla paikallisyhteisön hyväksi.

Vuoden 2021 Tuulivoimatekoa olivat valitsemassa kansanedustaja Kai Mykkänen (kok.), Globe Hope-yrityksen perustaja Seija Lukkala, kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.), Aalto-yliopiston professori Mika Järvinen sekä luontokuvaaja Riku Karjalainen. Tuomaristo on esitelty tarkemmin www.tuulivoimateko.fi sivulla.

Tuomariston valitseman voittajan lisäksi yleisö sai äänestää omaa suosikkiaan. Yleisöäänestyksen voitti Lestijärven kunta, jonne rakennetaan parhaillaan Suomen suurinta – 455,4 megawatin – tuulipuistoa. Lestijärven kunta on rohkeasti vienyt eteenpäin Suomen tämän hetken suurinta tuulivoimahanketta, joka valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Puiston vuosittainen energiantuotanto on yli 1,3 terawattituntia. Se vastaa noin kahta prosenttia koko Suomen viime vuoden sähköntuotannosta.

Tuulivoimateko-palkinto myönnetään teolle tai toiminnalle, joka on omalta osaltaan ollut tukemassa tai vauhdittamassa suomalaisen tuulivoiman kasvua ja kehittymistä. Palkinto voidaan myöntää yritykselle, projektille, tutkimukselle, viranomaiselle, kunnalle tai tietylle tuulivoimahankkeelle ja myös yksityishenkilölle. Myöntämällä palkinnon Suomen Tuulivoimayhdistys haluaa nostaa esille Suomen energiaomavaraisuutta ja puhdasta energiantuotantoa edistävää toimintaa.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen (STY) Tuulivoimateko-valittiin nyt kolmatta kertaa. Aiemmin Tuulivoimateko-palkinnon ovat saaneet Ikea (2020) ja Aki Simunaniemi (2019).

Vuoden Tuulivoimateko 2021 – finalistit ja tuomariston esittely