Ensimmäinen suomalaisosapuolten välinen pitkä tuulisähkön ostosopimus julki

Nesteen ja Fortumin tänään julkaisema pitkäaikainen tuulisähkön ostosopimus on ensimmäinen PPA-sopimus, jossa molemmat osapuolet ovat suomalaisia. Markkinaehtoisia tuulivoimahankkeita on julkaistu nyt yli 1 300 megawatin edestä. Suomen Tuulivoimayhdistys kannustaa myös muita suuria suomalaisia sähkönkuluttajia hyödyntämään edullista tuulivoimaa.

”Ensimmäinen suomalaisten osapuolten kesken solmittu PPA-sopimus kannustaa toivottavasti myös muita kotimaisia suuria sähkönkuluttajia hyödyntämään edullista tuulivoimaa sähkönhankinnassaan. Tuulisähkön ostaminen laskee kustannuksia ja tuo ennakoitavuutta liiketoiminnan kuluihin. Ennen kaikkea se on myös tapa vähentää toiminnan ilmastovaikutuksia, mikä on kasvava arvo monelle yritykselle”

Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys

Suomessa on nyt julkaistu markkinaehtoisesti rakennettavia tuulivoimahankkeita yhteensä 1 304 megawatin edestä. Hankkeet kasvattavat valmistuessaan Suomen tuulivoimakapasiteettia 63 prosentilla 3 345 megawattiin. Vuotuinen tuotanto kasvaa kapasiteettia nopeammin, koska uudet tuulivoimalat ovat entisiä tehokkaampia ja tuottavat siis asennettua megawattia kohden enemmän sähköä kuin aiemmin rakennetut tuulivoimalat. Näiden investointien myötä vuosituotanto kasvaa peräti 79 prosenttia. Suurin osa uusista tuulipuistoista valmistuu vuosien 2019 – 2021 aikana.

Kun huomioidaan myös uusiutuvan energian kilpailutuksen kautta rakennettavat hankkeet, tulee kotimainen tuulivoiman vuosituotanto olemaan vähintään 17 % Suomen sähkönkulutuksesta vuoteen 2022 mennessä.

Lataa rakenteilla olevien hankkeiden lista