Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Näytä

Tutkimukset ja julkaisut 15.2.2017

Voimalakoot Suomessa ja Euroopassa (2016)

Suomen Tuulivoimayhdistys ry (STY) kävi vuonna 2016 läpi viiden eniten Suomeen tuulivoimaloita toimittaneen voimalavalmistajan referenssilistat, ja lopputulos on selvä: Suomeen rakennetaan samanlaisia tuulivoimaloita kuin muille vastaaville tuulialueille Euroopassa. Näillä alueilla parhaiten sähköä tuottavat voimalat, joissa on korkeat tornit ja pitkät lavat. Suomeen rakennetuista voimaloista vain viisi prosenttia on teholtaan yli 4 MW.

Lue artikkeli

Tutkimukset ja julkaisut 8.11.2016

Energiamarkkinaskenaariot vuosille 2020-2050

Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ollaan päivittämässä vuoden 2016 loppuun mennessä. Strategia linjaa kokonaisvaltaisesti politiikkatoimia, joilla saavutetaan kansallisesti sekä EU -tasolla Suomelle asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita ennen vuotta 2030. Koska energiaan liittyvät investoinnit ovat luonteeltaan pitkäkestoisia, nyt päätettävillä politiikkatoimilla on vaikutusta vielä vuoden 2030 jälkeenkin. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen […]

Lue artikkeli