STY lausunto merialuesuunnitelmasta 17.6.2020

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) pitää merialuesuunnittelua tärkeänä ja erityisesti Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan sekä Pohjoisen Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren suunnitelmissa tehtyjä toimenpiteitä oikeansuuntaisina. Tuulivoimatuotantoalueiden puuttuminen Suomenlahden merialuesuunnitelmasta on sen sijaan vakava puute. Lisäksi STY haluaa kiinnittää huomiota muutamiin muihinkin yksityiskohtiin merialuesuunnitelmissa. Lausunto annettiin merialuesuunnittelun sivuilla.

Lue lausunto