Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kiinteistöverolain 3 § muuttamiseksi

Lataa lausunto