Lausunto talousvaliokunnalle hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain muuttamiseksi (HE 199/2021 vp)

Lue lausunto