Ajankohtaisia julkaisuja ja tapahtumia

Ajankohtaista

STY tiedottaa aktiivisesti suomalaisesta tuulivoimasta, julkaisee aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja sekä tuottaa ja viestii tuulivoimatapahtumista. Tältä sivulta löydät myös ajankohtaiset mediaosumat, STY:n tekemät lausunnot, ja tuulivoima-alalla avoinna olevia työpaikkoja.

Tutkimukset ja julkaisut 5.10.2014

Tuulivoimalan purkamisen kustannukset 

Purkukustannuksia tarkasteltiin todellisiin tarjouksiin perustuen vuonna 2014. Tuon ajankohdan jälkeen kasvaneet voimalakoot luovat nousupainetta hintoihin, mutta saamaan aikaan purkujen yleistyminen esimerkiksi Saksassa luo alalle kilpailua ja tehostumista, mikä luo hintoihin laskupaineita. Osa purun kustannuksista voidaan kattaa kierrätysmateriaalin myynnistä saatavalla tulolla. Kierrätysteräksen arvon voi olettaa nousevan tulevilla vuosikymmenillä. Suomessa purettujen voimaloiden toteutuneet purkukustannukset vastaavat raportissa esitettyä […]

Lue artikkeli

Tutkimukset ja julkaisut 5.8.2014

Tuulivoimaloiden äänen mallinnus- ja mittaushankkeen loppuraportit

Ympäristöministeriön, Energiateollisuus ry:n ja Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n ja sen jäsenyritysten rahoittama tuulivoimamelun mallinnus- ja mittaushanke on valmistunut. Hankkeen toteutti VTT yhdessä Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli tuottaa aineistoa, jonka perusteella voidaan laatia yksityiskohtainen ohjeistus tuulivoimaloiden äänen mallintamisesta ja mittaamisesta.

Lue artikkeli

Tutkimukset ja julkaisut 4.7.2014

Tuulivoima & lähiasukkaat 2014

Suomen Tuulivoimayhdistys ry selvitytti Taloustutkimus Oy:llä, mitä mieltä neljän eri kunnan asukkaat ovat kotikuntaansa valmistuneista tuulivoimaloista. Tutkimus toteutettiin samoissa kunnissa nyt toista kertaa. Tulokset osoittavat, että valtaosa asukkaista ei edelleen koe häiriötä tuulivoimasta.

Lue artikkeli