TEM:in Tuulivoiman edistämistyöryhmän loppuraportti

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 29.5.2012 tuulivoiman edistämistä ja tutkavalvontaa yhteensovittavan työryhmän. Tuulivoiman edistämistä ja tutkavalvonnan yhteensovittamista selvittänyt työryhmä on käynyt läpi tuulivoimarakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia eri valvonta- ja tutkajärjestelmille.

Lue loppuraportti