Miksi ympäristömelu häiritsee? Anojanssi-projektin loppuraportti

Tämä raportti esittää tiivistetyssä muodossa 4-vuotisen julkisen tutkimusprojektin päätulokset. Tutkimusprojektissa selvitettiin, mitkä tekijät selittävät ympäristömelun häiritsevyyttä. Projektissa toteutettiin 13 eri osatutkimusta, joita toteutettiin sekä asuinympäristöissä että laboratoriossa.

Tutkimuksessa havaittiin, että ympäristömelun häiritsevyys riippuu sekä
äänen ominaisuuksista että ääntä kuuntelevan ihmisen taustoista. Eri
henkilöt voivat kokea täsmälleen saman äänen hyvin eri tavoin riippuen
mm. yksilöllisistä tekijöistä, asuinalueesta ja asenteesta äänilähdettä
kohtaan.

Tutkimuksen toteutti Turun ammattikorkeakoulun akustiikan tutkimusryhmä, johon kuului akustiikan ja psykologian tutkijoita. Projektissa tuotettiin 48 julkaisua, joissa esitetään osatutkimusten tulokset yksityiskohtaisesti.

Lataa raportti