Tuulivoimalle on asetettu muita yhteiskunnan toimintoja tiukemmat ääniohjearvot

Julkisuudessa on joskus pohdittu, miksei tuulivoimaloita rakennettaisi teollisuusalueille tai valtateiden varsille. Käytännössä jo Suomen lainsäädäntö ohjaa rakentamaan tuulivoimalat etäälle asutuksesta. Muita yhteiskunnan toimintoja tiukemmat ääniohjearvot tekevät tuulivoimarakentamisesta teollisuusalueille pääsääntöisesti mahdotonta, sillä teollisuusalueet sijaitsevat yleensä liian lähellä asutusta.

Viranomaislinjausten vuoksi tuulivoimaloita ei myöskään voida rakentaa alle 300 metrin etäisyydelle valtateistä, vaikka näillä alueilla ääntä on jo valmiiksi paljon eikä tuulivoimala sitä äänitasojen osalta lisäisi. Tuulivoimaloiden ääni ei saa kuulua asutuksen luona yhtä voimakkaana kuin muu ihmistoiminnan tuottama – esimerkiksi tieliikenteen – ääni.

Taloustutkimuksen vasta julkaiseman selvityksen mukaan tuulivoimaloilla ei myöskään ole vaikutusta asuinkiinteistöjen myyntihintoihin Suomessa, sillä etäisyys asuinkiinteistöjen ja tuulivoimaloiden välillä on suuri.

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset tunnetaan jo varsin hyvin

Tuulivoimalat rakennetaan Suomessa pääosin metsätalouskäytössä oleviin metsiin, joissa metsätalous jo itsessään vaikuttaa keskeisesti alueen biodiversiteettiin. Siltikin tuulivoimahankkeiden vaikutukset luontoon, eläimiin ja kasveihin – sekä myös ihmisiin – tutkitaan tarkkaan hankkeen moninaisten lupamenettelyjen aikana. Se, että muutoksenhakutuomioistuimet käsittelisivät valitukset nykyistä nopeammin, ei heikennä tuulivoimahankkeiden suunnittelun tasoa.

Tuulivoimaloiden korkeuden ja yksikkötehon kasvaessa uusi tuulivoimala tuottaa vuodessa yli kolminkertaisen määrän sähköä verrattuna kymmenen vuotta sitten rakennettuun tuulivoimalaan. Samaan aikaan uusimmat tuulivoimalat tarvitsevat keskenään pidemmät välimatkat eli niitä mahtuu samalle alueelle entisiä voimaloita vähemmän. Alueella tuotetaan kuitenkin enemmän puhdasta sähköä kuin pienemmillä voimaloilla.

Vaikka tuulivoimatuotantoalueet ovat laajoja, vain noin kaksi prosenttia koko alueesta poistuu metsätalouskäytöstä muun alueen jäädessä ennalleen.

Ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta on keskeistä turvata monipuolinen ja hyvinvoiva luonnonympäristö ja samalla varmistaa energiajärjestelmämme puhtaus, samoin kuin Suomen energiaomavaraisuus. Myös biodiversiteetti kärsii, mikäli ilmastonmuutosta ei saada pysäytettyä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi Suomi tarvitsee tuulivoimaa.