Talousvaliokunta 18.10.2022, kirjallinen lausunto talousvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma: Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035 (VNS 4/2022 vp), VNS valtioneuvoston selonteosta Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (6/2022 vp) ja valtioneuvoston selonteosta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta (VNS 7/2022 vp)

Lue lausunto