STY:n lausunto talousvaliokunnalle valtioneuvoston selvityksestä koskien komission ehdotusta neuvoston asetukseksi korkeisiin energianhintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä.

Lue lausunto