STY:n lausunto Maakaaren muutostarpeita käsittelevästä arviomuistiosta 31.1.2022

Lue lausunto