Tuulivoima-alueella metsästys

Tuulivoima-alueella metsästys

Tuulivoimaloiden rakentaminen ei estä alueella metsästystä. Metsästyslain 2§ mukaan metsästysoikeus on maanomistajalla, joka päättää, mitä metsästysoikeudellaan tekee. Lakiin ei ole eikä olla esittämässä muutoksia, jotka veisivät maanomistajalta päätäntävallan tai esimerkiksi kieltäisivät metsästämisen tuulivoimaloiden läheisyydessä. Myöskään naapurimaassa Ruotsissa ei ole suunnitteilla muutoksia metsästyskäytäntöihin tuulivoima-alueilla.

Tuulivoimalat rakennetaan Suomessa pääasiassa vuokramaalle. Tapaukset, jossa maata ostetaan tuulipuiston käyttöön ovat hyvin poikkeuksellisia. Tyypillisesti vuokrasopimuksissa sanotaan, että maanomistajat saavat metsästää alueella normaalisti. Tuulivoimalaa tai muita rakennuksia kohti ei luonnollisestikaan saa ampua. Tuulivoimaloiden välinen etäisyys on nykyaikaisessa tuulipuistossa 600–800 metriä ja alueelle mahtuu hyvin metsästämään turvallisesti.

Hyvä tieverkko hyödyttää myös metsästäjiä, ja tuulipuistojen omistajat toimivat yhteistyössä metsästysseurojen kanssa metsästyksen edellytysten turvaamiseksi tuulivoima-alueilla. Mahdollisista rajoituksista esimerkiksi tuulivoimaloiden rakennustöiden aikana voidaan tuolloin sopia yhteisesti.